Tykocin

0

Tykocin - miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim.

Warto zobaczyć

Tykocin, Klasztorna 1
Zespół Klasztorny Bernardynów w Tykocinie – mieści się przy ul. Klasztornej; został wybudowany w latach 1771-1791.
Tykocin, Puchalskiego 3
Zamek w Tykocinie - zamek królewski z XV wieku położony na prawym brzegu rzeki Narwi w miejscowości Tykocin w województwie podlaskim.
Tykocin, Poświętna 1
Alumnat – Zakład Dla Inwalidów Wojennych w Tykocinie – wzniesiony w latach 1633–1636 jako przytułek i szpital dla żołnierzy weteranów pochodzenia szlacheckiego i wyznania katolickiego.
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Tykocinie oraz zespół klasztorny pomisjonarski został wzniesiony z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego i jest wiązany z twórczością Jana Henryka Klemma. Kościół powstał w dwóch etapach.
Tykocin, Kozia 2
Mała Synagoga w Tykocinie, zwana również Domem Talmudycznym – synagoga znajdująca się w Tykocinie przy ulicy Koziej 2, w sąsiedztwie Małego Rynku i Wielkiej Synagogi.
Tykocin, Kozia 2
Wielka Synagoga w Tykocinie – synagoga znajdująca się w Tykocinie przy ulicy Koziej 2, w sąsiedztwie Małego Rynku. Jest obecnie drugą co do wielkości i jedna z najstarszych synagog w Polsce.
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy w Tykocinie oraz zespół klasztorny pomisjonarski został wzniesiony z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego i jest wiązany z twórczością Jana Henryka Klemma. Kościół powstał w dwóch etapach.
Cmentarz żydowski w Tykocinie – najstarszy zachowany kirkut na Podlasiu. Założony w 1522 roku wraz z powstaniem gminy żydowskiej na mocy przywileju Kanclerza Wielkiego Litewskiego Olbrachta Gasztołda. Zachowało się tutaj około 500 macew, z których najstarsza zachowana pochodzi z 1791 roku.
Tykocin, Klasztorna
Wiatrak koźlak w Tykocinie - zabytkowy wiatrak typu koźlak w Tykocinie. Został wzniesiony w 1887 roku. Od 1980 obiekt widnieje w rejestrze zabytków.
Tykocin, pl. Czarnieckiego 10
Dom Bagieńskich w Tykocinie - zabytkowy dom w Tykocinie przy Placu Stefana Czarneckiego. Zbudowany został w XVIII wieku. Należał do rodziny Bagieńskich. W 1988 został wpisany do rejestru zabytków.