Śródmieście

0

Śródmieście – centralna, wielka dzielnica Sosnowca, wyznaczająca obręb ścisłego centrum miasta. Znajduje się tu Urząd Miejski oraz wiele innych ważnych urzędów i instytucji. Od północy styka się z Pogonią, następnie graniczy od północnego wschodu z Sielcem (wzdłuż rzeki Czarna Przemsza), od południowego wschodu z Dębową Górą i Radochą (właściwie z historyczną Ostrą Górką), od południa fragmentami z Katowicami i Mysłowicami (z którymi granicę wyznacza rzeka Brynica), a od zachodu ze Starym Sosnowcem wzdłuż torowiska historycznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej ze stacją Sosnowiec Główny, których otwarcie stało się bezpośrednią przyczyną ówczesnego, dynamicznego rozwoju miasta (będącego wówczas największą wsią w Europie). Południową częścią przebiega natomiast inny historyczny szlak Kolei Iwangorodzko-Dąbrowskiej ze stacją Sosnowiec Południowy, obecnie w województwie śląskim o zanikającym znaczeniu przewozowym, a który również przyczynił się do rozwoju, zwłaszcza obecnych sosnowieckich dzielnic.

Warto zobaczyć

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu – kościół eklektyczny zbudowany w 1899, na planie krzyża łacińskiego, typu bazylikowego. Od 25 marca 1992 katedra diecezji sosnowieckiej.