Rynek w Gliwicach

0

Rynek w Gliwicach − rynek znajduje się w centrum Gliwic i ma wymiary około 75 x 75 metrów.

Czytaj dalej

Rynek w Gliwicach − rynek znajduje się w centrum Gliwic i ma wymiary około 75 x 75 metrów.

Historia

Rynek w Gliwicach ma kwadratowy kształt, a z każdego rogu odchodzą dwie uliczki. Kształt rynku oraz uliczki gliwickiej Starówki został ukształtowany w okresie lokacji miasta w średniowieczu. Na środku rynku znajduje się ratusz, a w zachodniej części fontanna z Neptunem. Kamienice znajdujące się przy rynku pochodzą w większości z XIX i XX wieku i zostały poważnie zniszczone podczas II wojny światowej.

Po 1946 roku rynek odbudowano i zrewaloryzowano według projektu inżyniera Franciszka Maurera, absolwenta Politechniki Lwowskiej i późniejszego profesora Politechniki Śląskiej.

W 2010 roku została przeprowadzona wymiana nawierzchni rynku oraz przeprowadzone prace archeologiczne, podczas których znaleziono studnie. W ostatnich latach przeprowadzano też renowację kamieniczek, znajdujących się przy rynku.

Zabytki

Przy Rynku zlokalizowane są następujące historyczne obiekty, wpisane do rejestru zabytków

  • Ratusz miejski z przełomu XVIII i XIX wieku
  • Dom Plastyka (Rynek 6), wybudowany po 1945 roku

Rynek w Gliwicach - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.