Powiat kluczborski - Kościoły

Strony

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – zabytkowa drewniana świątynia znajdująca się we wsi Bąków (gmina Kluczbork), jedna z najstarszych w powiecie kluczborskim, należąca do dekanatu Kluczbork w diecezji opolskiej.
Kościół ewangelicki św. Michała Archanioła – drewniany, zabytkowy kościół filialny, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej w Wołczynie, położony we wsi Gierałcice.
W miejscowości Chocianowice istnieją obecnie dwa kościoły pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - stary, będący drewnianym zabytkiem z XVII wieku, oraz nowa świątynia z XX wieku. Parafia ma obecnie status miejsca kultu maryjnego.
Byczyna, Kościelna 3
Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – rzymskokatolicki kościół parafialny, mieszczący się przy ulicy Parkowej 5 w Byczynie, należący do parafii Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Byczynie w dekanacie Wołczyn, diecezji kaliskiej.
Kościół w Chudobie – rzymskokatolicka świątynia wzniesiona na początku XX wieku w stylu neogotyckim.
Kościół św. Jana Chrzciciela – zabytkowa drewniana rzymskokatolicka świątynia, mieszcząca się we wsi Biskupice w powiecie kluczborskim, należąca do parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupicach w dekanacie Wołczyn, diecezji kaliskiej.
W miejscowości Chocianowice istnieją obecnie dwa kościoły pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - stary, będący drewnianym zabytkiem z XVII wieku, oraz nowa świątynia z XX wieku. Parafia ma obecnie status miejsca kultu maryjnego.
Stary kościół w Laskowicach – zabytkowa świątynia drewniana pod wezwaniem św. Wawrzyńca. Kościół powstał w 1686 roku. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu w zachodniej części Laskowic. Obok znajduje się nowy kościół pod wezwaniem Ducha Świętego.
Byczyna, Plac Wolności 1
Kościół Ewangelicko-Augsburski pod wezwaniem św. Mikołaja – polski ewangelicko-augsburski kościół filialny, należący do diecezji katowickiej, znajdujący się przy ulicy Okrężnej w Byczynie.
Kościół św. Jana Chrzciciela - zabytkowa, drewniana świątynia, znajdująca się w Gołkowicach w powiecie kluczborskim, należąca do parafii Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Byczynie.
Kluczbork, Jana Pawła II 7
Telefon: +48 77 418 28 50
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku – polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się przy ulicy Jana Pawła II 7 w Kluczborku, drugi po kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w tym mieście. Budowa rozpoczęła się w 1982, a zakończyła wiosną 1987 roku.
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zabytkowy, drewniany kościół, o konstrukcji zrębowej w Brzezinkach, należący do parafii NMP Niepokalanie Poczętej w Wołczynie, dekanatu wołczyńskiego w diecezji kaliskiej. Dawniej był to kościół ewangelicki, obecnie jest świątynią katolicką.
Kluczbork, Plac Gdacjusza 1
Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Chrystusa Zbawiciela w Kluczborku – polski parafialny kościół Ewangelicko-Augsburski, należący do diecezji katowickiej, znajdujący się przy placu Gdacjusza w Kluczborku.
Kościół filialny pw. świętego Józefa Robotnika − rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się we wsi Biadacz, należący do parafii Wniebowzięcia NMP w Bąkowie w dekanacie kluczborskim, diecezji opolskiej.
Kościół św. Antoniego Padewskiego – rzymskokatolicki kościół parafialny parafii św. Antoniego Padewskiego w Roszkowicach (gmina Byczyna). Świątynia należy do dekanatu Wołczyn w diecezji kaliskiej. Kościół dnia 17 stycznia 1966 roku, pod numerem 1061/66, został wpisany do rejestru zabytków.
Kościół świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rożnowie – zabytkowy drewniany rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się we wsi Rożnów, należący do dekanatu wołczyńskiego.
Kościół Świętej Trójcy w Bogacicy − polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się we wsi Bogacica, należący do dekanatu kluczborskiego.
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół filialny w Lasowicach Małych, należący do dekanatu Kluczbork w diecezji opolskiej. Administracyjnie kościół podlega parafii Narodzenia NMP w Chocianowicach, jednak duszpasterstwo prowadzi proboszcz parafii Narodzenia św.
Drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ligocie Górnej − polski zarówno rzymskokatolicki jak i ewangelicko-augsburski kościół filialny znajdujący się we wsi Ligota Górna k. Kluczborka w województwie opolskim.
Kościół Ewangelicko-Augsburski Apostołów Piotra i Pawła - ewangelicko-augsburski kościół filialny w Nasalach, należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku w diecezji katowickiej.

Strony