Park Osowa Góra

0

Park na Osowej Górze – tereny zieleni parkowej w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 7,98 hektarów, położone na osiedlu Osowa Góra.

Czytaj dalej

Park na Osowej Górze – tereny zieleni parkowej w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 7,98 hektarów, położone na osiedlu Osowa Góra.

Lokalizacja

Park znajduje się na tzw górnym tarasie osiedla Osowa Góra i składa z kilku obszarów zieleni urządzonej.:

  • stawów przy ul. Wielorybiej i ul. Kutrowej z zielenią o powierzchni 3,50 ha,
  • parkiem przy ul. Rekinowej (za kościołem Wniebowstąpienia Pańskiego) o powierzchni 1,98 ha,
  • terenem zieleni z oczkiem wodnym pomiędzy ul. Maksymiliana Kolbego, a ul. Łososiową, o powierzchni 1,20 ha,
  • zalesionego zbocza przy ul. Waleniowej o powierzchni 1,30 ha.

Dodatkowo na zachodnich rubieżach osiedla znajduje się użytek ekologiczny, który został ustanowiony w celu ochrony torfowiska mszarnego z rosiczką okrągłolistną oraz mozaiki siedlisk otaczających torfowisko.

Historia

Pierwsze odwzorowanie topograficzne ok. 10 oczek wodnych w zagłębieniach wytopiskowych na Osowej Górze miało miejsce na mapie (1:25000) z 1876 r. W ich otoczeniu znajdował się park należący do miejscowego folwarku.

W 1959 r. część obszaru Osowej Góry włączono do terytorium administracyjnego miasta Bydgoszczy, co zapoczątkowało zabudowę składowo-przemysłową (na tarasie dolnym) i mieszkaniową (na tarasie górnym). W latach 60. XX w. zaczęły powstawać osiedla mieszkaniowe. Liczba ludności zwiększyła się z 1,5 tys. w 1972 do 13 tys. w 2004 r., co spowodowało konieczność budowy terenów rekreacyjno-sportowych służących mieszkańcom.

Na początku XXI wieku władze miejskie rozpoczęły proces adaptacji miejscowych terenów zieleni dla urządzenia osiedlowego parku rekreacyjno-wypoczynkowego.

W latach 2001-2002 kosztem 410 tys. zł dokonano rekonstrukcji dawnego parku w rejonie ul. Wielorybiej i ul. Kutrowej, gdzie znajdowały się trzy stawy o łącznej powierzchni 0,3 ha. Wytyczono ścieżki spacerowe, zorganizowano małą architekturę i plac zabaw, uzupełniono nasadzenia zieleni.

W latach 2002-2003 kosztem 464 tys. zł przekształcono natomiast podmokłe zagłębienia polodowcowe przy ul. Rekinowej w dwa stawy rekreacyjne o łącznej powierzchni 0,8 ha.

Prace rekultywacyjne zbiorników wodnych obejmowały ich bagrowanie, usunięcie nagromadzonych przez lata odpadów oraz chaotycznie rozprzestrzeniającej się roślinności. Blisko 5% kosztów było związane z napełnieniem utworzonych zbiorników wodą z sieci wodociągowej, ponieważ miejscowe zasoby wód gruntowych nie gwarantowały uzyskania wymaganej pojemności.


Park Osowa Góra - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.