Park Zbigniewa Załuskiego

0

Park Zbigniewa Załuskiego – park miejski w Bydgoszczy, liczący 16,86 hektarów powierzchni.

Patronem parku jest pułkownik Zbigniew Załuski (1926-1978) – żołnierz, pisarz i publicysta.

Czytaj dalej

Park Zbigniewa Załuskiego – park miejski w Bydgoszczy, liczący 16,86 hektarów powierzchni.

Patronem parku jest pułkownik Zbigniew Załuski (1926-1978) – żołnierz, pisarz i publicysta.

Lokalizacja

Park jest położony w północno-wschodniej części osiedla Leśnego, między ulicami: Józefa Sułkowskiego, Modrzewiową, Stefana Wyszyńskiego i Czerkaską.

Teren zajmowany przez park posiada wymiary: 550 x 250 m i sąsiaduje od północy z Lasem Gdańskim, zaś od wschodu i południa z zabudową mieszkalną.

Historia

Park został założony w 1965 roku na terenie podmiejskiego lasu sosnowego. Powstał jako jeden z końcowych etapów budowy osiedla, którego wznoszenie rozpoczęto w latach 30. XX wieku. Drzewostan parku przez lata przebudowywano w kierunku wprowadzenia większości gatunków liściastych: klonu, brzozy, topoli, dębu czerwonego, wierzby. W latach 70. XX w. alejki parkowe wyposażono w nawierzchnię asfaltową. W latach 2009-2010 dokonano modernizacji infrastruktury i zieleni na terenie parku. Główne aleje uzyskały nawierzchnię z kostki betonowej, wymieniono ławki, nasadzono nowe drzewa i krzewy.

Charakterystyka

Park im. Zbigniewa Załuskiego jest wyposażony w sieć ścieżek z ławkami, posiada również plac zabaw dla dzieci. W zachodniej jego części znajdowała się niegdyś najokazalsza byliniarnia w mieście oraz obelisk z tablicą i płaskorzeźbą patrona parku.


Park Zbigniewa Załuskiego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.