Włocławek

0

Włocławek (łac. Vladislavia, niem. Leslau ) – miasto powiatowe w województwie kujawsko-pomorskim, połżone nad Wisłą, przy ujściu Zgłowiączki.

Warto zobaczyć

Włocławek, Plac Kopernika 7
Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku - budowla gotycka wznoszona od 1340 r. (poświęcenie kamienia węgielnego), konsekrowana w 1411 r. po ukończeniu korpusu nawowego. Budowa kontynuowana jeszcze w ciągu XV i na pocz. XVI w., do 1526 (ukończenie wieży północnej).
Włocławek, Aleja Fryderyka Chopina
Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja we Włocławku – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Bydgoszcz diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Włocławek, Tadeusza Kościuszki 2
Kościół św. Stanisława we Włocławku – kościół rzymskokatolicki znajdujący się we Włocławku. Został wzniesiony według projektu Adolfa Buraczewskiego z 1927 roku. Do 1939 r. został ukończony korpus, po 1945 r. kopuła i prezbiterium. Zbudowany w stylu neobarokowym.
Jezioro Czarne – jezioro położone we włocławskiej dzielnicy Wschód Leśny. W czerwcu 2009 roku i lipcu 2010 roku uznane zostało za nadające się do kąpieli.
Włocławek, Karnkowskiego 3
Kościół św. Witalisa we Włocławku, w latach 1330-1411 pełniący funkcję zastępczej katedry, obecnie kościół seminaryjny Wyższego Seminarium Duchownego, jest najstarszym zachowanym zabytkiem Włocławka.
Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku – kratownicowy most stalowy na Wiśle, łączący Śródmieście z Zawiślem.
Włocławek, Okrężna 21
Telefon: +48 54 231 91 00