Gmina Nowa Wieś Wielka

0

Gmina Nowa Wieś Wielka - gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskm.

Warto zobaczyć

Rezerwat przyrody Dziki Ostrów – rezerwat leśny o powierzchni 74,7 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka.
Brzoza
Telefon: +48523810160
Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzozie – kościół położony we wsi Brzoza, którego patronką jest Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski.
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Nowej Wsi Wielkiej – kościół położony w Nowej Wsi Wielkiej, którego patronką jest Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.
Jezioro Jezuickie – jezioro wytopiskowe, położone w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka, ok. 3,5 km na południowy wschód od miejscowości Brzoza i 10 km na południe od granic miasta Bydgoszczy.
Piecki Jezuickie – projektowany rezerwat florystyczny o powierzchni 31 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka.
Rezerwat przyrody Łażyn – rezerwat leśny o powierzchni 26,2 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie Solec Kujawski. Obejmuje najstarsze w Puszczy Bydgoskiej drzewostany sosnowe.
Rezerwat przyrody Tarkowo – rezerwat florystyczny o powierzchni 0,3 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim i gminie Nowa Wieś Wielka.
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Dąbrowie Wielkiej – jest jedną z 9 parafii leżącą w granicach dekanatu złotnickiego. Erygowana w 1968. Mieści się we wsi Nowa Wieś Wielka (jest połączona unią personalną z parafią w tej wsi).