Pałac w Brzeźnicy

0

Pałac w Brzeźnicy – barokowy pałac wybudowany w 1645 roku, obecnie w ruinie. Znajduje się we wsi Brzeźnica w powiecie raciborskim, w województwie śląskim.

Czytaj dalej

Pałac w Brzeźnicy – barokowy pałac wybudowany w 1645 roku, obecnie w ruinie. Znajduje się we wsi Brzeźnica w powiecie raciborskim, w województwie śląskim.

Opis

Pałac został wybudowany w 1645 roku przez Małgorzatę Dzierżanowską, która była ówczesną właścicielką wsi Brzeźnica. Podczas działań wojennych na tych terenach w 1945 r. pałac uległ zniszczeniu. Wokół ruin pałacu znajduje się park z okazami starodrzewu.

Budowla zwrócona jest frontem ku północy. Zaprojektowana na planie prostokąta, była murowana i otynkowana. Pałac pierwotnie był piętrowy, natomiast do dzisiaj zachowały się jedynie ściany do wysokości pierwszej kondygnacji. Wnętrza mają układ dwutraktowy i niesymetryczny. Sień przelotowa jest przesunięta z osi ku zachodowi i posiada sklepienia kolebkowo-krzyżowe. W sieni po bokach znajdują się wejścia do trzech pomieszczeń ze sklepieniami typu klasztornego z lunetami, a w trakcie tylnym znajduje się zabiegowa klatka schodowa. W części wschodniej budowli znajduje się mała sień ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, która połączona jest z pomieszczeniem ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Trakt tylny pałacu posiada dwa pomieszczenia, pierwsze sklepione kolebkowo, a drugie, mniejsze nakryte pierwotnie stropem. Z zewnątrz budowla ma układ osi nieregularny, a przyziemie frontu jest ośmioosiowe. Elewacja pałacu posiada reszty podziałów płaskimi pilastrami. Do budowli prowadzą dwa wejścia, które są zamknięte półkoliście, a nad wejściem do większej sieni znajduje się kamienny kartusz herbowy rodziny von Wrochem. W oknach znajdują się częściowo stare kraty.

Wokół pałacu rozciągały się ogrody oraz park z licznymi okazami starodrzewia.


Pałac w Brzeźnicy - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.