Gmina Pietrowice Wielkie

0

Gmina Pietrowice Wielkie - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie raciborskm.

Warto zobaczyć

Zespół pałacowo-parkowy w Krowiarkach – pałac otoczony parkiem znajdujący się w Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim, w gminie Pietrowice Wielkie, we wsi Krowiarki. Był dawną siedzibą rodów Strachwitz, Gaschin i Donnersmarck.
Pietrowice Wielkie, 1 Maja 29
Telefon: +4832 419 80 48
Parafia Świętego Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich jest rzymskokatolicką parafią dekanatu Pietrowice Wielkie diecezji opolskiej. Parafia została utworzona w 1267 roku. Mieści się przy ulicy 1 Maja. Prowadzą ją księża diecezjalni.
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Krowiarkach – murowany z cegły i kamienia neoromański kościół z 1909 r., stojący przy ul. Wyzwolenia w Krowiarkach.
Maków, Raciborska 96
Telefon: 324198475
Samborowice, Opawska 53
Telefon: 0324198228