Pałac von Reussów

0

Pałac w Staniszowie – usytuowany w południowej, górnej części Staniszowa, u stóp wzgórza Czop.

Czytaj dalej

Pałac w Staniszowie – usytuowany w południowej, górnej części Staniszowa, u stóp wzgórza Czop.

Historia

Pierwotnie był to renesansowy dwór wzniesiony prawdopodobnie w II połowie XVI w. Z tego czasu przypuszczalnie pochodzą grube (powyżej 1 m) mury powyżej, określające kształt pierwotnego budynku. Renesansowy zarys murów pokrywa się z korpusem głównym pałacu, bez części wschodniej, która mogła powstać w I połowie XVIII sklepienia lunetowe i krzyżowe), z tego czasu mogą pochodzić też alkierze północne. Największa przebudowa odbyła się po roku 1787 na zlecenie księcia von Reuss. Dworowi nadano wówczas późnobarokową charakterystykę, nastąpiła zmiana wystroju wnętrz, w których utworzono m. in. galerię obrazów. W latach 80. XIX w. powiększono skrzydło wschodnie. Przybudówka południowo-wschodnia jest efektem XX w. rozbudowy.

Pałac otacza park krajobrazowy w stylu angielskim założony przez księcia von Reuss na przełomie XVIII/XIX w.

Pałac jest własnością prywatną. Mieści się w nim hotel. Odbywa się tu również festiwal "Muzykalia Staniszowskie".

Opis obiektu

Pałac założony na planie prostokąta z bocznymi alkierzami, 2-kondygnacyjny, 3-traktowy, nakryty dachem naczółkowym z lukarnami. Obiekt z otwarty dziedzińcem od strony ogrodu. W pomieszczeniach przyziemia sklepienia krzyżowe i kolebkowe. Zachowana część wyposażenia: oryginalna stolarka drzwi, boazerie, mozaiki parkietowe, sztukateria stropów i sklepień, 4 kominki stiukowe, malowidła ścienne saloniku ogrodowego.

W pobliżu pałacu znajduje się dawna oficyna – oranżeria.


Pałac von Reussów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.