Pałac Hasbacha

0

Pałac Hasbacha – rezydencja białostockiego fabrykanta Ervina Hasbacha, właściciela pobliskiej tkalni, przebranżowionej po I wojnie światowej na fabrykę dykty. Pałacyk znajduje się w dzielnicy Dojlidy, przy skrzyżowaniu ulic; ks. Stanisława Suchowolca, Dojlidy Fabryczne i Myśliwskiej.

Czytaj dalej

Pałac Hasbacha – rezydencja białostockiego fabrykanta Ervina Hasbacha, właściciela pobliskiej tkalni, przebranżowionej po I wojnie światowej na fabrykę dykty. Pałacyk znajduje się w dzielnicy Dojlidy, przy skrzyżowaniu ulic; ks. Stanisława Suchowolca, Dojlidy Fabryczne i Myśliwskiej.

Historia

Rezydencja zbudowana została w latach 80. XIX w., rozbudowana w latach 1905-1907 w stylu neorenesansu francuskiego, niderlandzkiego i toskańskiego. Wewnątrz zachowane oryginalne piece i kominki. Nieopodal pałacyku znajdowały się zabudowania fabryki, w większości spalone przez Niemców w 1944 r. (willa pozostała nietknięta). Dzisiaj XIX-wieczne mury fabryki stojące naprzeciwko pałacu mieszczą Zakłady Przemysłu Sklejek. Sam pałac po odejściu Hasbachów w 1944 r. stał się siedzibą Ośrodka Szkolenia Kadr Politycznych. Później w pałacu mieszkali robotnicy z Fabryki Sklejek, parter zajmowała poczta i przedszkole. Obecnie w rezydencji znajduje się siedziba Wojewódzkiego i Białostockiego Oddziału WOPR, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Przy pałacu zlokalizowano również Pracownie Konserwacji Zabytków (którą zamknięto w 2013 roku).


Pałac Hasbacha - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.