Kościół Matki Bożej Częstochowskiej

0

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie – rzymskokatolicka parafia w mieście Czarna Woda. Należy do dekanatu czerskiego Diecezji pelplińskiej. Erygowana w 1982 roku.

Do parafii należą miejscowości:Podlesie, Kocia Góra, Leśna Huta, Smolnik, Kamienna, Szyszkowiec.

Czytaj dalej

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie – rzymskokatolicka parafia w mieście Czarna Woda. Należy do dekanatu czerskiego Diecezji pelplińskiej. Erygowana w 1982 roku.

Do parafii należą miejscowości:Podlesie, Kocia Góra, Leśna Huta, Smolnik, Kamienna, Szyszkowiec.

Historia

Utworzenie parafii w Czarnej Wodzie poprzedził fakt zakupienia przez ówczesnego proboszcza z Łęga, ks. Janusza Grochowskiego działki z domem mieszkalnym przy ulicy Starogardzkiej nr 22 w Czarnej Wodzie. Po drobnych pracach modernizacyjnych, pomieszczenia byłego domu mieszkalnego przeznaczono pierwotnie na salki katechetyczne, a następnie na kaplicę w której co niedzielę odbywały się nabożeństwa. Jej poświęcenia dokonał w dniu 31 grudnia 1981 r. ks. biskup Marian Przykucki, dając tym samym początek tworzenia się nowej parafii w Czarnej Wodzie.

W dniu 6 kwietnia 1982 r. został przez Ordynariusza diecezji pelplińskiej, wydany akt erygujący nową parafię w Czarnej Wodzie, mianujący jednocześnie ks. mgr Zygfryda Leżańskiego jej proboszczem, powierzający mu organizację oraz budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.

W 1982 roku rozpoczęto prace ziemne pod budowę ław fundamentowych plebanii, kościoła i salek katechetycznych, wg projektu Pana Tomasza Lwa. W czasie Mszy Św. w drugie Święto Bożego Narodzenia, wystąpił po raz pierwszy przed wiernymi, założony przez śp. Elżbietę Buca chór mieszany "Cor Matris", śpiewając dwie kolędy: "Bracia patrzcie jeno" oraz "Gdy śliczna Panna". Wybitnymi solistami w chórze byli; Izabella Pruszak, późniejsza dyrygent chóru oraz tenor Krzysztof Gornowicz.

Jako pierwsze zostają w 1983 roku wykończone salki katechetyczne, zewnętrznie zostaje też wykończona plebania oraz powstają z kamienia mury kościoła. W 1984 roku nastąpiło oddanie do użytku cmentarza parafialnego przy ulicy Długiej. Grunty zostały wykupione od Nadleśnictwa Kaliska i następnie sukcesywnie wylesiane. W tymże roku całkowicie zakończono prace przy plebanii, wykończono mury kościoła i ułożono konstrukcję dachową.

Pierwszy odpust parafialny w dniu 26 sierpnia 1985 r., w dzień przypadającego Święta Patronki kościoła, odbył się w niewykończonym jeszcze ale już zadaszonym kościele. W kolejnym 1986 roku na wytynkowanych ścianach kościoła, zawieszono Drogę Krzyżową, a w trakcie uroczystości odpustowych, został poświęcony kościół wraz z ołtarzem. Lata 1987 i 1988 to dalsze prace wykończeniowe wewnątrz świątyni, łącznie z instalacją wykonanych przez Pana J. Kiedrowskiego drewnianych ławek, które służą wiernym do dnia dzisiejszego.

W dniu 1 września 1989 roku, proboszczem parafii zostaje ks. Roman Bruski, budowniczy kościoła i plebanii w parafii Klukowa Huta na Kaszubach. Zastępuje na tym miejscu ks. Franciszka Rzoskę, który był proboszczem parafii tylko przez okres jednego roku.

Wielkie zaangażowanie w budowę nowego kościoła wnieśli kolejni proboszczowie parafii, ale bez udziału samych parafian i Zakładu Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie , nie mogło być mowy o dokonaniu tak dużego dzieła. Wśród osób udzielających się przy budowie kościoła, należałoby wymienić prawie wszystkich mieszkańców Czarnej Wody, wypada jednak wymienić kilka nazwisk; przede wszystkim wszechobecnego w każdym kącie budowy Bronisława Szopińskiego, popularnie zwanego wtedy "Dziadkiem", Tomasza Kadzikiewicza insp. prac budowlanych, Henryka Kaczmarka, Kazimierza Klingera, Zygmunta Sząszor, Gerarda Ebertowskiego, Ambrożego Pazdy, Pawła Landsberga, Karola Sztormowskiego i wielu wielu innych, których nazwisk nie sposób tutaj wymienić. Również i panie mają bardzo duży udział w organizacji życia kościoła, gdyż bez ich wprawnej ręki nie sposób byłoby wszechstronnie przyozdabiać cały kościoł i utrzymywać w nim porządk. Wypada tak jak w przypadku mężczyzn wymienić z braku miejsca tylko kilka nazwisk jak; Maria Ćwiklińska, Stefania Wróbel, Helena Pozorska, Wanda Pufelska, Marta Ossowicka, oddając wielkie podziękowania bardzo wielu innym Paniom .

W kościele na piętrze znajduje się kaplica Św. Maksymiliana Kolbe w której, korzystając z gościnności ks. proboszcza, urządzane są wystawy rzeźb oraz obrazów o tematyce sakralnej.

Ważne wydarzenia

  • Konsekracja kościoła miała miejsce w dniu 25 sierpnia 1991 roku. Dokonał jej Ksiądz Biskup Marian Przykucki.
  • Dnia 12 czerwca 1994 roku obecny Proboszcz Parafii, ks. prałat Roman Bruski obchodził 25 lecie posługi Bogu i ludziom.
  • W dniu 14 listopada 1995 roku, zostały poświęcone przez ks. biskupa Jana Szlagę obrazy Stacji Drogi Krzyżowej, pędzla Tadeusza Rupiewicza.
  • Poświęcenie przez ks. biskupa Jana Bernarda Szlaga w dniu 23 sierpnia 1998 roku nowych organów, wykonanych przez p. Józefa Molin z Odrów.

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.