Gmina Kalwaria Zebrzydowska

0

Gmina Kalwaria Zebrzydowska - gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickm.

Warto zobaczyć

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – sanktuarium pasyjno-maryjne oo. bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wchodzące w skład zespołu bazylika i klasztor położone są na południe od miasta, u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek.
Pałac Czartoryskich w Kalwarii Zebrzydowskiej – nieistniejący późnobarokowy pałac Czartoryskich wybudowany w latach 1729-1731 przez Józefa Czartoryskiego (w sąsiedztwie klasztoru i Bazyliki MB Anielskiej) w miejscu obecnego Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów.
Dwór w Brodach – zabytkowy dwór z 1. połowy XIX w., wbudowany przez Jana Kantego Brandysa – administratora majątków księcia Kazimierza Czartoryskiego. Znajduje się w Brodach w powiecie wadowickim.
Klasztor i szpital bonifratrów w Zebrzydowicach – zabytkowy klasztor i szpital bonifratrów, dawny dwór obronny Zebrzydowskich z drugiej połowy XVI w. położony w Zebrzydowicach. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W skład zabytkowego zespołu wchodzi:
Żar (527 m) – zalesione wzgórze, zwane również Górą Włodkową lub Zamczyskiem, położone na terenie Pogórza Wielickiego. Położone jest na terenie wsi Barwałd Górny, na południowy zachód od Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zamek w Barwałdzie – nieistniejący już średniowieczny zamek rycerski w Barwałdzie Górnym w powiecie wadowickim w województwie małopolskim.
Dwór obronny w Zebrzydowicach – dawny dwór obronny w Zebrzydowicach w województwie małopolskim; stanowi on część klasztoru i szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach.
Dwór w Leńczach – zabytkowy dwór z 1. połowy XIX w., znajdujący się w północnej części wsi Leńcze. Wybudowany został przez właścicieli Leńcz (dawniej Leńcze Górne) - rodzinę Brandysów. Obecnie obiekt pełni funkcję hotelewą.
Bazylika Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej – zabytkowy kościół znajdujący się w Kalwarii Zebrzydowskiej, część sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej.