Dwór Brandysów

0

Dwór w Brodach – zabytkowy dwór z 1. połowy XIX w., wbudowany przez Jana Kantego Brandysa – administratora majątków księcia Kazimierza Czartoryskiego. Znajduje się w Brodach w powiecie wadowickim.

Czytaj dalej

Dwór w Brodach – zabytkowy dwór z 1. połowy XIX w., wbudowany przez Jana Kantego Brandysa – administratora majątków księcia Kazimierza Czartoryskiego. Znajduje się w Brodach w powiecie wadowickim.

Historia

 • Po upadku Powstania Listopadowego mieścił się w nim punkt poczty obywatelskiej, ułatwiający przerzut emisariuszy i łączników z zagranicy.
 • Po upadku powstania listopadowego Józef Zaliwski i Jan Brandys planowali tu kolejne powstanie, w związku z tym Joachim Lelewel wysłał z Brukseli do Brodów swoich emisariuszy.
 • W 1923 podpisany został tzw. pakt lanckoroński między stronnictwem Piast a Chrześcijańską Demokracją oraz Związkiem Ludowo-Narodowym, dzięki temu Wincenty Witos jako premier, utworzył nowy rząd.
 • Dwór stał się tematem prasowym w 2004 kiedy to nowy zarząd spółki "Brodvin" która to była jego właścicielem postanowił utworzyć na jego terenie średnią szkołę agroturystyczno - hotelarską, planowana też była budowa hotelu, niestety przez niegospodarność zarządu spółka zbankrutowała i jest obecnie w stanie upadłości a plany spełzły na niczym, wszelkie zabudowania łącznie z dworem niszczeją i są wystawione na sprzedaż.

Architektura

Późnoklasyczny, murowany z czterospadowym dachem, dwukondygnacyjny prostokątny budynek z trzema ryzalitami od przodu i dostawionym od strony północno-wschodniej skrzydłem z dobudówką po drugiej stronie parku. Budynek ma układ dwutraktowy, z sienią i drewnianymi, trójbiegowymi schodami.

Wnętrze zdobi enkaustyka, kondygnacje zwieńczone gzymsami. Od frontu środkowa ryzalita poprzedzona balkonem na czterech kolumnach, ryzalit wieńczy trójkątny fronton. W narożniku na pierwszym piętrze od strony południowo-zachodniej znajdują się loggia.

Właściciele

 • Rodzina Brandysów – 1. połowa XIX w. do końca I wojny światowej.
 • Ludwik Hammerling
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – zakupiony w latach trzydziestych.
 • Kalwaryjska Wytwórnia Win – od 1945.
 • Zakłady Owocowo-Warzywnicze z Tymbarku – od 1977.
 • Od grudnia 1999 - Spółka "Brodvin" - aktualnie w fazie upadłości.

Stan obecny

 • Obecnie ze względu na brak inwestorów, środków pieniężnych jak i wiele powodzi które nawiedziły gminę, m.in. w 1997, która dokonała spustoszenia również w parku przylegającym do dworku budynek niszczeje, straty wyrządzone przez wylewającą co roku pobliską rzekę Cedron mocno obniżyły atrakcyjność jak i wartość budynku.
 • Od kilkudziesięciu lat dwór zamieszkują mieszkańcy gminy niestety ze względu na stan w miarę możliwości sukcesywnie opuszczają budynek.

Dwór Brandysów - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.