Dolnośląskie - Atrakcje

Strony

Pałac w Kłonicach – wybudowany w XVI w. w Kłonicach.
Pałac w Starych Rochowicach (niem. Schloss Alt Röhrsdorf) – pałac wzniesiony w drugiej połowie XVIII wieku we wsi Stare Rochowice koło Bolkowa.
Pałac w Mierczycach – wybudowany w XVII w. w Mierczycach jako renesansowy dwór.
Pałac w Pogwizdowie – wybudowany w XVII w. w Pogwizdowie.
Pałac w Luboradzu – pierwotnie dwór z końca XVI w., przebudowany w XX w. według projektu Augusta Wilhelma Hogreve'a.
Pałac w Jakuszowej – wybudowany pod koniec XIX w. w Jakuszowej.
Pałac w Wądrożu Wielkim – wybudowany w XVII w. w Wądrożu Wielkim.
Dwór w Snowidzy – obiekt wybudowany w połowie XVII w., w miejscowości Snowidza.
Pałac w Płoninie – pałac znajdujących się na szlaku Zamków Piastowskich, położony na zachód od Bolkowa. Jest to renesansowa rezydencja.
Pałac w Targoszynie – wybudowany w XIX w. w Targoszynie.
Łomnica, Karpnicka 3
Dwór „Dom wdowy” w Łomnicy – obiekt wybudowany w 1804 r., w miejscowości Łomnica.
Trzebnica, Księdza Wawrzyńca Bochenka 30
Pałac w Wiadrowie – wybudowany w XVI w. w Wiadrowie.
Pałac w Budziszowie Małym – wybudowany w 1877 r. w Budziszowie Małym.
Pałac w Dziwiszowie – wybudowany w XVI w. w Dziwiszowie.

Strony