Dawny Szpital Ubogich Parafii Mariackiej

0

Szpital Ubogich Parafii Mariackiej – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie na Starym Mieście przy ul. Siennej 16 na rogu ul. św. Krzyża 2.

Jest to 1-piętrowy, 3-skrzydłowy budynek z barokową fasadą. Na jego narożniku znajduje się figura św. Rocha a w podworcu pomnik Kraka.

Zbudowano go w latach 1761-1763, według projektu prawdopodobnie Franciszka Placidiego, jako szpital dla ubogich parafii mariackiej. Fundatorem był archiprezbiter kościoła mariackiego Jacek Augustyn Łopacki.

Historia budynku

 • 1768 – w czasie konfederacji barskiej zajęty przez wojska rosyjskie na lazaret, następnie lazaret garnizonu krakowskiego,
 • 1768 – przejęty przez miasto, lazaret miejski,
 • 1796-1809 – siedziba austriackiego urzędu probierczego,
 • 1813-1814 – szpital weneryczny,
 • od 1829 – siedziba urzędów finansowych Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej (zwany Gmachem Konsumpcji),
 • od 1850 – austriacki urząd skarbowy,
 • od 1887 częściowo, a od 1906 w całości – siedziba Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa.

Kilkakrotnie przeprowadzano adaptacje i przebudowy wnętrz budynku do celów archiwalnych. Część pomieszczeń zajmowało Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz związane organizacyjnie z Archiwum - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Od 1952 roku jest siedzibą dyrekcji Archiwum Państwowego w Krakowie.

W budynku mają siedzibę także trzy oddziały Archiwum:

 • oddział III – akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych, w jego ramach funkcjonuje biblioteka,
 • oddział VII – ewidencji i popularyzacji zasobu archiwalnego,
 • oddział VIII – ds. organizacyjnych i administracyjnych.

Czytaj dalej

Szpital Ubogich Parafii Mariackiej – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie na Starym Mieście przy ul. Siennej 16 na rogu ul. św. Krzyża 2.

Jest to 1-piętrowy, 3-skrzydłowy budynek z barokową fasadą. Na jego narożniku znajduje się figura św. Rocha a w podworcu pomnik Kraka.

Zbudowano go w latach 1761-1763, według projektu prawdopodobnie Franciszka Placidiego, jako szpital dla ubogich parafii mariackiej. Fundatorem był archiprezbiter kościoła mariackiego Jacek Augustyn Łopacki.

Historia budynku

 • 1768 – w czasie konfederacji barskiej zajęty przez wojska rosyjskie na lazaret, następnie lazaret garnizonu krakowskiego,
 • 1768 – przejęty przez miasto, lazaret miejski,
 • 1796-1809 – siedziba austriackiego urzędu probierczego,
 • 1813-1814 – szpital weneryczny,
 • od 1829 – siedziba urzędów finansowych Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej (zwany Gmachem Konsumpcji),
 • od 1850 – austriacki urząd skarbowy,
 • od 1887 częściowo, a od 1906 w całości – siedziba Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa.

Kilkakrotnie przeprowadzano adaptacje i przebudowy wnętrz budynku do celów archiwalnych. Część pomieszczeń zajmowało Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz związane organizacyjnie z Archiwum - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Od 1952 roku jest siedzibą dyrekcji Archiwum Państwowego w Krakowie.

W budynku mają siedzibę także trzy oddziały Archiwum:

 • oddział III – akt miasta Krakowa, samorządu terytorialnego, wyznaniowych, szkół i organizacji społecznych, w jego ramach funkcjonuje biblioteka,
 • oddział VII – ewidencji i popularyzacji zasobu archiwalnego,
 • oddział VIII – ds. organizacyjnych i administracyjnych.

Dawny Szpital Ubogich Parafii Mariackiej - to miejsce nie ma jeszcze przewodnika, a jego lokalizacja jest niepotwierdzona. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik i/lub wskazać lokalizację tego miejsca.