Cieszyn - Klasztory

Cieszyn, Plac Księdza Józefa Londzina
Zespół klasztorny bonifratrów w Cieszynie – zabytkowy kościół i klasztor należący do zakonu bonifratrów, znajdujący się w Cieszynie, przy placu Londzina, w województwie śląskim.
Cieszyn, Szeresznika 3
Klasztor Franciszkanów w Cieszynie − dom zakonny franciszkanów w Cieszynie, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim. Domem filialnym klasztoru cieszyńskiego jest romitorium w Jaworzynce.
Klasztor bernardynów w Cieszynie – nieistniejący średniowieczny klasztor franciszkański w Cieszynie.