Cieszyn - Religia

Strony

Kościół św. Mikołaja w Cieszynie, romańska rotunda pełniąca funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego. W latach 50. XX wieku określono datę jej powstania na pierwszą połowę XI w., natomiast ostatnie badania wskazują, że mogła powstać dopiero około 1180 roku.
Cieszyn, Plac Kościelny 1
Telefon: 33 857 96 69
Kościół Jezusowy w Cieszynie – to największy ewangelicki kościół w diecezji cieszyńskiej i w Polsce. W kościele znajduje się 3,5 tysiąca miejsc siedzących, ogółem jednak może on pomieścić około 6 tysięcy osób.
Cieszyn, Plac Dominikański 2
Kościół św. Marii Magdaleny w Cieszynie, gotycka świątynia wybudowana w XIII wieku. Początkowo należący do dominikanów nosił tytuł Najświętszej Maryi Panny. Podczas reformacji (w latach 1544-1611) przejęty został przez ewangelików. Od 1611 do 1789 ponownie przeszedł w ręce zakonu.
Nowy Cmentarz Żydowski przy ulicy Hażlaskiej w Cieszynie jest jedną z dwóch (obok Starego Cmentarza Żydowskiego) izraelickich nekropolii w mieście.
Cieszyn, Liburnia 1
Kościół św. Jerzego w Cieszynie – świątynia pochodząca z przełomu XIV/XV w.. W 1420 wzmiankowany jako kościół filialny. Początkowo pw. Świętej Trójcy, następnie Świętego Krzyża. Zlokalizowany poza obrębem murów miejskich na tzw. Przedmieściu Frysztackim.
Cieszyn, Jana Michejdy
Kościół Świętej Trójcy w Cieszynie - rzymskokatolicki kościół filialny znajdujący się przy Placu Józefa Londzina.
Cieszyn, Haźlaska 39
Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Hażlaskiej 39 w Cieszynie jest jedną z dwóch (obok Nowego Cmentarza Żydowskiego) izraelickich nekropolii w mieście i zarazem najstarszą z nich.
Cmentarz Komunalny w Cieszynie przy ulicy Katowickiej został uruchomiony w 1891 roku, kiedy na potrzeby miasta przestał wystarczać cmentarz przy kościele św. Jerzego z 1884 roku. Jest to obecnie największa nekropolia miasta.
Cieszyn, Plac Księdza Józefa Londzina
Zespół klasztorny bonifratrów w Cieszynie – zabytkowy kościół i klasztor należący do zakonu bonifratrów, znajdujący się w Cieszynie, przy placu Londzina, w województwie śląskim.
Cieszyn, Szersznika 3
Kościół św. Krzyża w Cieszynie - świątynia pochodząca z początku XVIII w. znajdująca się w centrum miasta, przy ulicy Szersznika. Początkowo w tym miejscu znajdowała się kaplica wzniesiona w 1648, która przekazana została zakonowi jezuitów po ich przybyciu do Cieszyna w 1670.
Cieszyn, Szeresznika 3
Klasztor Franciszkanów w Cieszynie − dom zakonny franciszkanów w Cieszynie, wchodzący w skład prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, w województwie śląskim. Domem filialnym klasztoru cieszyńskiego jest romitorium w Jaworzynce.
Klasztor bernardynów w Cieszynie – nieistniejący średniowieczny klasztor franciszkański w Cieszynie.
Cmentarz ewangelicki w Cieszynie – położony w Cieszynie przy ul. Bielskiej na Górnym Przedmieściu cmentarz będący własnością parafii ewangelicko-augsburskiej.
Cieszyn, Bożnicza 6
Synagoga w Cieszynie – nieistniejąca obecnie, największa synagoga znajdująca się w Cieszynie, przy ulicy Bóżniczej 6.
Cieszyn, Plac Dominikański 2
Wikariat generalny austriackiej części diecezji wrocławskiej – został utworzony w 1770 po wojnach śląskich i rozdzieleniu granicą terytorium diecezji wrocławskiej między zwycięskim Królestwem Prus, które zagarnęło większą jego część z Wrocławiem, i Austrią Habsburgów.

Strony