Ulica Okólna

0

Ulica Okólna w Łodzi - jedna z najdłuższych łódzkich ulic (ok. 9,4 km) usytuowana na niezurbanizowanym obszarze miasta (na terenie osiedli administracyjnych: Dolina Łódki - z Delegatury Widzew, Wzniesień Łódzkich i Łagiewniki - z Delegatury Bałuty), licząca 258 numerów i krzyżująca się z 23 ulicami, o statusie drogi powiatowej i krajowej.

Czytaj dalej

Ulica Okólna w Łodzi - jedna z najdłuższych łódzkich ulic (ok. 9,4 km) usytuowana na niezurbanizowanym obszarze miasta (na terenie osiedli administracyjnych: Dolina Łódki - z Delegatury Widzew, Wzniesień Łódzkich i Łagiewniki - z Delegatury Bałuty), licząca 258 numerów i krzyżująca się z 23 ulicami, o statusie drogi powiatowej i krajowej.

Przebieg

Na początkowym, ok. 2 km odcinku (do skrzyżowania z ul. Bursztynową), Okólna posiada bardzo nierówną nawierzchnię (częściowo w ogóle nieutwardzoną oraz kamienistą) i w praktyce jest drogą lokalną bez większego znaczenia dla transportu. Dalej jest już pokryta utwardzoną nawierzchnią bitumiczną. Od skrzyżowania z ul. Strykowską stanowi alternatywę dla podróżujących do Łagiewnik i Zgierza wobec ruchliwej ul. Łagiewnickiej oraz, mającej na znacznym odcinku zakaz dla indywidualnego ruchu samochodowego, ul. Wycieczkowej.

Na odcinku stanowiącym fragment drogi krajowej nr 71 ulica ta posiada tylko numery parzyste - granica miasta jest bowiem usytuowana na skraju tej drogi. Jednak zabudowania występujące po północnej stronie ulicy posiadają adresy z nazwą ulica Okólna, ale znajdują się one nie w Łodzi, lecz w miejscowości Łagiewniki Nowe.

Otoczenie

Przy ul. Okólnej znajdują się:

  • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji
  • Szkoła Podstawowa nr 61
  • Klasztor i Wyższe Seminarium Duchowne oo. Franciszkanów w Łagiewnikach

Ulica Okólna - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.