Świętochłowice - Ratusze

Ratusz w Świętochłowicach-Chropaczowie mieści się przy ulicy Łagiewnickiej 34.
Ratusz w Lipinach - neogotycki ratusz mieszczący się przy ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach.
Ratusz w mieści się w Świętochłowicach-Centrum przy ulicy Katowickiej.