Katowice - Ratusze

Katowice, Generała Henryka le Ronda 16
Dawny ratusz gminy Dąbrówka Mała − budynek zlokalizowany przy ul. gen. Henryka Le Ronda 16 w dzielnicy Katowic − Dąbrówce Małej.