Lubelskie - Ratusze

Krasnystaw, Plac 3 Maja 21
Ratusz w Krasnymstawie – ratusz pochodzący z dwudziestolecia międzywojennego. Pierwotny średniowieczny ratusz znajdował się na rynku, który obecnie nosi nazwę 3 maja. Spłonął on w czasie wielkiego pożaru miasta jaki miał miejsce w 1811 roku.
Lublin, pl. Łokietka 1
Nowy Ratusz – ratusz w Lublinie wybudowany w latach 1827-1828 w stylu klasycystycznym na miejscu dawnego klasztoru karmelitów bosych. Współcześnie Ratusz nadal pełni funkcje administracyjne, będąc siedzibą Prezydenta Miasta Lublin oraz Młodzieżowej Rady Miasta.
Zamość, Rynek Wielki 13
Ratusz w Zamościu – manierystyczno-barokowy, główny budynek na zamojskim Starym Mieście. Znajduje się w północnej pierzei Rynku Wielkiego, po stronie zachodniej, jest nieco wysunięty do środka rynku. Posiada 52-metrową wieżę zegarową oraz szerokie, wachlarzowe schody.
Ratusz w Opolu Lubelskim – budynek zbudowany w XVIII wieku. Budowla murowana wzniesiona z cegły, otynkowana. Rzut ma zbliżony do kwadratu. Posiada dwie kondygnacje na sklepionych kolebkowo piwnicach. Budowla dwutraktowa. Kondygnacje są oddzielone gzymsem kordonowym, gzyms wieńczący jest profilowany.
Głusk, Głuska 144
Ratusz w Lublinie-Głusku - późnobarokowa budowla zwana Murowańcem w Głusku, niegdyś mieście, obecnie dzielnicy Lublina. Została wybudowana w połowie XVIII wieku. Zdobią go charakterystyczne szczyty. Budynek jest obecnie remontowany przez prywatnego właściciela.
Ratusz w Końskowoli – zabytkowa budowla w Końskowoli, niegdyś mieście, obecnie wsi. Została wybudowana we wczesnym stylu klasycystycznym w 1775 roku, obecnie jest siedzibą straży pożarnej. Mieści się pośrodku Rynku. Fundatorem ratusza był książę Aleksander August Czartoryski.
Łęczna, Plac Tadeusza Kościuszki 28
Ratusz w Łęcznej - taką nazwę nosi budynek wybudowany według planu opracowanego 15 stycznia 1888 roku przez inżyniera architekta powiatu lubartowskiego, Lenkowskiego, z przeznaczeniem na odwach. Funkcję taką pełnił do I wojny światowej.
Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki
Ratusz w Szczebrzeszynie - szczebrzeski ratusz został wybudowany w 1840 roku. Wybudowały został na planie czworokąta. Posiada dwie kondygnacje. Nakryty jest czterospadowym dachem. W czasie zaborów był siedzibą władz miejskich.
Trybunał Koronny w Lublinie – najwyższy sąd apelacyjny Korony Królestwa Polskiego I Rzeczypospolitej dla spraw prawa ziemskiego, ówcześnie szlacheckiego, na Małopolskę.
Tarnogóra, Krakowskie Przedmieście 71