Sanktuarium św. Józefa

0

Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej − rzymskokatolickie Sanktuarium Diecezjalne należące do dekanatu Ruda Śląska w archidiecezji katowickiej.

Czytaj dalej

Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej − rzymskokatolickie Sanktuarium Diecezjalne należące do dekanatu Ruda Śląska w archidiecezji katowickiej.

Okoliczności powstania kościoła i parafii

Od początku swego istnienia, Ruda Śląska należała do parafii Biskupice. W 1869 roku został wybudowany prywatny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej należący do hrabiego Karola Wolfganga Ballestrema. Pracę duszpasterską powierzył jezuitom. Jednak kościół nie był najlepiej usytuowany; nie wszyscy mieli do niego blisko, dlatego w swojej posiadłości wybudował nową kaplicę pw. św. Józefa. W okresie kulturkampfu (1872) jezuici musieli opuścić Rudę, a do obsługi kościoła przydzielono księży diecezjalnych. Jednocześnie przy kościele Matki Bożej Różańcowej kuria wrocławska erygowała kurację zależną od parafii w Biskupicach.

31 grudnia 1901 roku dekretem biskupa Georga Koppa kuracja w Rudzie została usamodzielniona, hrabia Franciszek Ballestrem, ze względu na wzrastającą liczbę parafian postanowił wybudować nowy kościół w pobliżu kaplicy św. Józefa. Budowę zakończono w 1904 roku. Kościół konsekrował 21 czerwca 1905 roku przez kardynał Georg Kopp. Patronem tego kościoła został św. Józef – zdecydował o tym szczególny kult św. Józefa jaki był oddawany wówczas w Rudzie przez robotników zakładów przemysłu ciężkiego, które należały do Ballestremów. Dwa miesiące później kuracja Ruda została podniesiona do rangi parafii. W 1910 roku fundator kościoła hrabia Ballestrem przekazał go na własność parafii. Dnia 30 kwietnia 2010 r. na mocy dekretu Arcybiskupa Damiana Zimonia parafia została podniesiona do rangi Sanktuarium Diecezjalnego.

Architektura

Kościół jest wybudowany zgodnie z projektem architekta Augusta Menkena z Berlina i Jana Joachima Poelnitza. Nad prawidłowym przebiegiem robót czuwał Kremem z Gliwic, który słynął jako doświadczony budowniczy kościołów na Śląsku. Projekt był wzorowany na bazylice San Lorenzo in Campo Verano w Rzymie. Jest on wybudowany w stylu neoromańskim, wzniesiony na planie krzyża łacińskiego. Wykonany został z cegły na kamiennym cokole z ceramicznym detalem. Posiada jedną wieżę, kwadratową, która jest usytuowana asymetrycznie z boku fasady.

Księża proboszczowie

  • ks. Antoni Ogan (1904-1920)
  • ks. Franciszek Nossol (1920-1929)
  • ks. Jan Skrzypczyk (1929-1948)
  • ks. Adolf Gawłowski (1949-1953)
  • ks. Konrad Marklowski (1953-1954)
  • ks. Edmund Kurzeja (1955-1956)
  • ks. Klemens Kosyrczyk (1957-1963)
  • ks. Karol Orliński (1963-1981)
  • ks. Paweł Szolonek (1981-2001)
  • ks. Adam Brzyszkowski (2001-nadal)

Kult św. Józefa w tej parafii

Do rozwoju kultu tego świętego przyczynili się pierwsi rudzcy proboszczowie: Antoni Ogan, Franciszek Nossol, Jan Skrzypczyk. Zachowane zostały księga członków i legitymacje członków Bractwa Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Bractwo to powstało „na uproszenie szczęśliwej godziny śmierci”. Trwało ono do 1935 roku. 28 listopada 2007 zatwierdzony został przez abp. Damiana Zimonia nowy statut Bractwa a pierwsze spotkanie członków tego Bractwa odbyło się 13 stycznia 2008. W parafii pracował jako wikary bł. Józef Czempiel.


Sanktuarium św. Józefa - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.