Rezerwat Dębowiec

0

Rezerwat przyrody Dębowiec - florystyczny i leśny rezerwat przyrody w miejscowości Silniczka w gminie Żytno w powiecie radomszczańskim w województwie łódzkim.

Zajmuje powierzchnię 47 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 20 października 1965 roku (M.P. z 1965 r. Nr 63, poz. 352). Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi.

Rezerwat Dębowiec - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.