Gmina Przedbórz

0

Gmina Przedbórz - gmina miejsko-wiejska w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim.

Warto zobaczyć

Rezerwat przyrody „Piskorzeniec” – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 431,96 ha, utworzony w celu zachowania naturalnych biocenoz torfowiskowych i leśnych, z unikatową fauną i florą i zachowaniem naturalnych procesów sukcesyjnych.
Przedbórz, Kościelna 1
Kościół świętego Aleksego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu przedborskiego diecezji radomskiej.
Fajna Ryba – najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego (347 m n.p.m.), położone w obrębie Pasma Przedborsko-Małogoskiego oraz Przedborskiego Parku Krajobrazowego, wchodzące w skład północnej Wyżyny Przedborskiej. U stóp wzniesienia leży miejscowość Góry Mokre.
Przedbórz, Kielecka 9
Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej – muzeum położone w Przedborzu. Placówka jest gminną jednostką organizacyjną i mieści się w budynku karczmy z XVIII wieku, przebudowanej w 1898 roku.
Czarna Rózga - florystyczny i leśny rezerwat przyrody w gminie Przedbórz, w powiecie radomszczańskim, w województwie łódzkim, po wschodniej stronie Pasma Przeborsko-Małogoskiego w Przedborskim Parku Krajobrazowym, w pobliżu miejscowości Żeleźnica, przy granicy województwa świętokrzyskiego, na terenie
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe w Górach Mokrych – jedna z 8 parafii dekanatu przedborskiego diecezji radomskiej.