Powiat wschowski - Jeziora

Jezioro Sławskie (niem. Schlawasee) - to największy akwen Pojezierza Sławskiego. Długość efektywna 9 200 m, szerokość efektywna - 1 510 m, długość linii brzegowej misy jeziora 24 650 m. Na jeziorze występują wyspy o łącznej powierzchni 10,6 ha.
Jezioro Świętobór, zwane również Jeziorem Świętym lub Jeziorem Świętno – jezioro o powierzchni 17,3 hektara. Położone w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Kolsko, 3 km na południowy wschód od Konotopu. Jest ono praktycznie bezodpływowe, jednak należy do zlewni Obrzycy.
Jezioro Tarnowskie Duże - jezioro w zachodniej Polsce w województwie lubuskim, na terenie gminy Sława w powiecie wschowskim na zachód od miejscowości Tarnów Jezierny. Wzdłuż północno-wschodniego brzegu jeziora przebiega droga ze Sławy do Lubięcina. Obrzeże jeziora jest zróżnicowane.