Powiat nowomiejski - Ruiny

Kościół poewangelicki – jeden z rejestrowanych zabytków dawnego miasta, obecnie wsi Biskupiec, w powiecie nowomiejskim, w województwie warmińsko-mazurskim.
Klasztor franciszkanów w Łąkach Bratiańskich – nieistniejący klasztor franciszkanów, który wchodził w skład reformackiej Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach i w Wielkim Księstwie Poznańskim, znajdował się na terenie diecezji chełmińskiej, w Łąkach Bratiańskich (obecnie województwo warmińsk