Powiat iławski - Ruiny

Pałac w Kamieńcu – późnobarokowy pałac w Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów.
Zamek biskupi w Lubawie – ruiny zamku znajdujące się na wzgórzu w mieście Lubawa, w województwie warmińsko-mazurskim.