Powiat iławski - Pałace

Dwór w Bądkach – neogotycki dwór znajdujący się we wsi Bądki, w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Kamieńcu – późnobarokowy pałac w Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów.