Powiat iławski - Architektura

Strony

Zamek w Szymbarku - czternastowieczny zamek położony we wsi Szymbark, w momencie budowy własność kapituły pomezańskiej, następnie rezydencja rodziny, spalony w 1946 przez Armię Czerwoną. Zachowany w ruinie.
Dwór w Bądkach – neogotycki dwór znajdujący się we wsi Bądki, w województwie warmińsko-mazurskim.
Pałac w Kamieńcu – późnobarokowy pałac w Kamieńcu, budowany na zlecenie Conrada Fincka von Finckenstein w pierwszej połowie XVIII w. wedle projektu osiadłego w Prusach Wschodnich angielskiego architekta Jana von Collasa. Wchodził w skład majątku ziemskiego (ordynacji) rodu Finckensteinów.
Susz, Kościelna 1
Kościół Świętego Antoniego Padewskiego – jeden z dwóch rzymskokatolickich kościołów parafialnych w mieście Susz, w województwie warmińsko-mazurskim. Należy do dekanatu Susz diecezji elbląskiej. Jest jednym z rejestrowanych zabytków miejscowości.
Iława, Niepodległości 13
Ratusz w Iławie – neobarokowy ratusz w Iławie, zbudowany w latach 1910-1912 za kadencji burmistrza ówczesnej Iławy – Karla Friedrich Giese, przy ul. Niepodległości 13.
Iława, Tadeusza Kościuszki 27
Wieża ciśnień w Zalewie – wieża wodna znajdująca się w Zalewie przy ulicy Leśnej, wybudowana w 1905 roku. W 1992 została wpisana do Rejestru Zabytków.
Lubawa, Lipy Lubawskie
Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – kościół filialny należący do parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie. Należy do dejkanatu Lubawa diecezji toruńskiej. Znajduje się w lubawskiej dzielnicy Lipy.
Iława, Tadeusza Kościuszki 2
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie - neogotycki budynek przy ul. Kościuszki 2 z 1898 r. określany przez mieszkańców Iławy mianem "czerwonej szkoły" z dniem 18 marca 1987 r. został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych woj. warmińsko-mazurskiego (nr rej.: 1538).

Strony