Park Centralny

0

Park Centralny – park miejski w Bydgoszczy, liczący 6,22 hektarów powierzchni.

Czytaj dalej

Park Centralny – park miejski w Bydgoszczy, liczący 6,22 hektarów powierzchni.

Lokalizacja

Park jest położony wzdłuż rzeki Brdy, po jej południowej stronie. Od zachodu granicą jest parking przy hali widowiskowo-sportowej „Łuczniczka”, od wschodu ul. Wyszyńskiego, a od południa ul. Toruńska.

Teren zajmowany przez park posiada wymiary: 750 x 250 m i sąsiaduje od północy z bulwarami nad Brdą oraz parkiem na Wzgórzu Wolności. Po południowym obrzeżu parku wiedzie linia tramwajowa, a na wschodzie do Brdy wpływa strumień, który swój początek ma na osiedlu Glinki i płynie następnie rurą pod aleją Jana Pawła II.

Historia

Park Centralny został założony w latach 1972-1974 na rozległych łąkach, położonych między Brdą, a ul. Toruńską. Jego powstanie wiąże się z postępującym od lat 60. XX wieku procesem porządkowania i upiększania bulwarów nad Brdą, a także budową w 1970 r. trasy drogowej północ-południe w ciągu obecnej ul. Stefana Wyszyńskiego. W II połowie lat 70. XX w. zbudowano pieszą przeprawę przez Brdę w ciągu ul. Krakowskiej, która znacznie usprawniła dostęp do parku ze strony osiedli, położonych na północ od Brdy.

W 1973 r. rozstrzygnięto konkurs na budowę w parku hali widowiskowo-sportowej. Pierwszą nagrodę uzyskał projekt architektów warszawskich pod kierownictwem Wojciecha Zabłockiego. Kompozycja przestrzenna budowli miała przedstawiać żabę (główna hala z areną) i motyla (sala sportowa). Z powodu braku środków finansowych, inwestycja ta nie doszła do skutku, wybudowano natomiast korty tenisowe i tory łucznicze oraz wykonano asfaltowe alejki spacerowe.

W październiku 2002 r. w zachodniej części parku na terenie dawnych torów łuczniczych oddano do użytku halę sportowo-widowiskową „Łuczniczka”. Budowa kompleksu przyczyniła się do uporządkowania terenów zieleni. Wykonano m.in. nowe alejki spacerowe, slip dla jednostek pływających nad Brdą, nowe tory łucznicze, uporządkowano zieleń istniejącą i nasadzono nowe drzewa.

Charakterystyka

Park Centralny znajduje się na terasie zalewowej i nadzalewowej Brdy. Zachowały się tu miejsca przyrodniczo cenne, np. zagrożony zespół naturalnego olsu. Park jest zadrzewiony głównie przez rodzime gatunki drzew, preferujące wilgotne podłoże: wierzby, jesiony, olchy, topole, a także klony, lipy, dęby szypułkowe i czerwone, graby, wiązy, głóg jednoszyjkowy. Sporą powierzchnię zajmuje łąka rekreacyjna.

Park wyposażony jest w sieć ścieżek z ławkami, posiada na swoim terenie kilka obiektów sportowych:

  • halę „Łuczniczka”,
  • tory łucznicze,
  • korty tenisowe,
  • przystanie wioślarskie.

Wokół hali „Łuczniczka” istniejące cieki wodne uregulowano w postaci stawu i strumyka, który swoje wody kieruje do Brdy.


Park Centralny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.