Mury miejskie w Krakowie

0

Mury miejskie w Krakowie – ciąg murów miejskich wraz z budowlami o charakterze obronnym (m.in. bramami i basztami), otaczający niegdyś obszar całego Krakowa (obecnie Stare Miasto), a którego niewielki odcinek zachowany został do dziś.

Czytaj dalej

Mury miejskie w Krakowie – ciąg murów miejskich wraz z budowlami o charakterze obronnym (m.in. bramami i basztami), otaczający niegdyś obszar całego Krakowa (obecnie Stare Miasto), a którego niewielki odcinek zachowany został do dziś.

Historia

Powstanie

Jeszcze na początku XIII wieku Kraków nie posiadał żadnych obwarowań. W 1241 miasto zostało całkowicie zniszczone przez najazd tatarski. Pomimo tych wydarzeń, dopiero w 1285 książę Leszek Czarny zezwolił na umocnienie miasta. Mury były budowane z przerwami do pierwszej ćwierci XIV wieku. W tym okresie nadano obwarowaniom zasadniczy kształt i charakter.

Krakowskie umocnienia były złożone z podwójnego muru oraz fosy. Ceglano-kamienny mur wewnętrzny wznosił się na wysokość 7 metrów, a był szeroki na 2,5 metra. W niektórych miejscach wyposażono go w drewniany ganek dla obrońców czy strażników. Około 9 metrów przed murem wewnętrznym umiejscowiono mur zewnętrzny, zwany także przedmurzem. Przedmurze było znacznie niższe – liczyło 2 metry wysokości, ale to na nim zatrzymywał się pierwszy atak. Mur wewnętrzny był wzmacniany przez wysokie na 10 metrów baszty. W XIV wieku było ich 17. Każdą z baszt zajmował się określony cech rzemieślników, od których wywodzą się ich nazwy, np. Ciesielskiej, Paśników, Iglarzy.

Do miasta można było się dostać tylko przez jedną z 7 bram miejskich. Bramy te (zamykane na noc) wyposażone były w masywne, ciężkie, dębowe wrota i okutą żelazem bronę, czyli olbrzymią kratę opuszczaną na specjalnych łańcuchach.

Miasto otoczone zostało solidną fosą szeroką na 6–10 metrów i głęboką na 3,50 metra, napełnioną wodą z Młynówki Królewskiej.

Likwidacja

Stan obronnych umocnień już od XVII wieku wciąż się pogarszał. Kolejne, groźne dla miasta najazdy szwedzkie wykazywały ogromne zaniedbania. W latach 1810–1814 z rozkazu cesarza Franciszka I zasypano fosę oraz przystąpiono do rozbiórki murów wraz z basztami. W ich obronie stanął prof. Feliks Radwański, który pisał: Chronią one przed wiatrami wiejącymi pod Kościół Mariacki od Kleparza. Niedobre to wiatry, bo smrody i śmieci znosić będą, a także bezbożnie podwiewać spódnice Paniom Matkom i Żonom. 13 stycznia 1817 r. Radwański wywalczył w senacie Rzeczypospolitej Krakowskiej decyzję o pozostawieniu dla potomnych fragmentów średniowiecznej fortyfikacji. Pozostawiono wyłącznie niewielki ich fragment przy Bramie Floriańskiej wraz z wysuniętym przed nią Barbakanem oraz trzema basztami: Ciesielską, Stolarską i Pasamoników. Zachował się również zarys najstarszej krakowskiej bramy – Rzeźniczej, którą możemy dostrzec w zabudowaniach tzw. klasztoru na Gródku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w czasie renowacji plant krakowskich w ciągu dawnych murów miejskich ustawiono kamienne postumenty z umieszczonymi wyobrażeniami dawnych baszt. Przedstawienia odwzorowują faktyczny wygląd baszt, a towarzyszące im napisy przypominają turystom ich nazwy. Ponadto, zarys dawnych murów, baszt i bram wyeksponowano tam gdzie to było możliwe ustawiając wysoki na około pół metra murek. W 2007 r. w zachowanym odcinku murów otwarto trasę turystyczną "Mury Obronne".

Obiekty wzdłuż murów

Bramy

Na mapie bramy oznaczono literami w nawiasach okrągłych:

 • F – Floriańska (Kuśnierzy) – 1307, zachowana do dziś
 • M – Mikołajska – 1312, zastąpiła bramę Rzeźniczą
 • R – Rzeźnicza – 1289, zachowany zarys bramy w murach tzw. klasztoru na Gródku.
 • N – Nowa (Piekarzy) – 1395
 • G – Grodzka (Złotników) – 1298
 • D – Dolna (na Wawelu)
 • P – Poboczna ("furta")
 • W – Wiślna (Kotlarzy i Ślusarzy) – 1310
 • SZ – Szewska (Białoskórników) – 1313
 • S – Sławkowska (Krawców) – 1311

Baszty

Na mapie baszty oznaczono cyframi:

 1. Pasamoników (Szmuklerzy) – półokrągła, zachowana do dziś
 2. Karczmarzy I ("Kęsza") – sześcioboczna
 3. Karczmarzy II (Jastrzębia; Strażnica II) – półokrągła
 4. Prochowa II
 5. Grzebieniarzy
 6. Przekupników (Sadelników i Słoniniarzy) – okrągła
 7. Barchanników – okrągła
 8. Czapników – czworoboczna
 9. Kurdybaników
 10. Prochowa III (Kupiecka) – okrągła, najwyższa baszta krakowska
 11. Piekarska
 12. Kowali – czworoboczna
 13. Siodlarzy – czworoboczna
 14. Pierścienników – czworoboczna
 15. Bednarzy – czworoboczna
 16. Murarzy i Kamieniarzy – zachowane relikty na terenie Muzeum Archeologicznego
 17. Rymarzy – czworoboczna
 18. Prochowa I – ośmioboczna
 19. Iglarzy – półokrągła
 20. Malarzy – czworoboczna
 21. Solarzy
 22. Cyrulików
 23. Miechowników
 24. Kaletników (Farbiarzy)
 25. Blacharzy
 26. Rusznikarzy
 27. Nożowników
 28. Czerwonych Garbarzy – półokrągła
 29. Garncarzy – czworokątna
 30. Paśników – półokrągła
 31. Introligatorów (Stelmachów) – półokrągła
 32. Łaziebników (Krupników i Śledziarzy) – półokrągła
 33. Ceklarzy – czworoboczna
 34. Katowska – czworoboczna
 35. Szewska I – czworoboczna
 36. Szewska II – półokrągła
 37. Mieczników (Mydlarzy) – półokrągła
 38. Cieśli – sześcioboczna, zachowana do dziś
 39. Stolarzy (Powroźnicza) – półokrągła, zachowana do dziś

Rondle

Rondele na mapie oznaczono symbolem -R-. Nie ma zgodności wśród historyków co do ich liczby na krakowskich murach obronnych. Najprawdopodobniej było ich pięć.


Mury miejskie w Krakowie - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.