Mały Staw Koński w Kozłowej Górze

0

Mały Staw Koński w Kozłowej Górze - mniejszy staw leżący w lesie Lipka na przeciwko dużego Stawu Końskiego. W zależności od roku, staw przybiera mniej lub bardziej bagienną formę, czasami zdarzało mu się także wysychać. Jego głębokość nie przekracza prawdopodobnie 1,5m.
Zimą staw zwykle całkowicie zamarza, co pozwala na wykorzystanie go jako naturalnego lodowiska, które ze względu na małą głębokość jest znacznie bezpieczniejsze niż lodowisko tworzące się na sąsiednim, dużym stawie.