Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i św Michała Archanioła

0

Kolegiata Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku - zabytkowy kościół z 1525 roku, gotycki, przebudowany po pożarze 1749. Bogate wnętrze, obrazy, portrety, rzeźby, głównie XVI i XVIII wiek. W prawej kaplicy z początku XVIII wieku renesansowa alabastrowa płaskorzeźba Matki Bożej Łaskiej prawdopodobnie z końca XV wieku, dzieło przypisywane włoskiemu mistrzowi Andrei della Robbia. Siedziba Łaskiej Kapituły Kolegiackiej.

Czytaj dalej

Kolegiata Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku - zabytkowy kościół z 1525 roku, gotycki, przebudowany po pożarze 1749. Bogate wnętrze, obrazy, portrety, rzeźby, głównie XVI i XVIII wiek. W prawej kaplicy z początku XVIII wieku renesansowa alabastrowa płaskorzeźba Matki Bożej Łaskiej prawdopodobnie z końca XV wieku, dzieło przypisywane włoskiemu mistrzowi Andrei della Robbia. Siedziba Łaskiej Kapituły Kolegiackiej.

Historia kościoła

 • 17 kwietnia 1366 - arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki eryguje samodzielną parafię przy drewnianym kościele ufundowanym przez przodków rodziny Łaskich.
 • 12 września 1422 - król Władysław Jagiełło nadaje prawa miejskie osadzie Łask.
 • 1504 - król Aleksander Jagiellończyk nadaje Łaskowi wiele przywilejów miast królewskich. Rozwój miasta trwa do połowy XVII wieku. W tym okresie datuje się również najbogatsze uposażenie kościoła. Wielkie pożary w latach 1624, 1747, 1821, 1846, 1847 zniszczyły dobrobyt miasta i bogactwo świątyni.
 • 30 kwietnia 1509 - arcybiskup Andrzej Boryszewski podnosi kościół do godności prepozytury i ustanawia pięciu misjonarzy.
 • W październiku 1515 roku prymas Jan Łaski konsekrował murowany kościół w stylu późnogotyckim, wzniesiony dzięki jego łasce i funduszom. W tym samym roku wyniósł świątynię do godności kolegiaty i ustanowił przy niej trzech prałatów i sześciu kanoników. Ponadto wyposażył świątynię w cenne naczynia liturgiczne, bogato zdobione szaty, sprzęty kościelne oraz księgi liturgiczne, jak: graduał, antyfonarz, psałterz itp.
 • 1512 rok - dzięki bulli papieża Klemensa VII prepozyt łaski stał się infułatem.
 • 17 czerwca 1533 - arcybiskup gnieźnieński Maciej Drzewicki ustanawia przy kościele ośmio osobowe kolegium wikariuszy.
 • 1632-1669 - do istniejącej świątyni dobudowano dwie kaplice: od strony południowej i północnej.
 • 1747 - wielki pożar zniszczył kolegiatę łaską. Ocalała płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem. Po pożarze wnętrze kościoła odbudowano w stylu barokowym.
 • 1819 rok - świątynia łaska utraciła tytuł kolegiaty, jednak proboszcz łaski zachował tytuł infułata.
 • 26 grudnia 1865 - utworzono dekanat łaski.
 • 1925 - parafia w Łasku została wcielona do Diecezji Łódzkiej.
 • 1 i 2 lipca 1933 - odbył się w Łasku Kongres Eucharystyczny z udziałem Księży Biskupów Wincentego Tymienieckiego i Kazimierza Tomczaka.
 • 1941-1945 - kościół parafialny w Łasku okupant niemiecki zamienił na magazyn a księży: proboszcza i wikariuszy wywiózł do obozu koncentracyjnego w Dachau.
 • 1993-1997 - nastąpiła wymiana pokrycia dachu na kolegiacie.
 • 2001-2002 - odbył się kompleksowy remont kaplicy i ołtarza Matki Bożej Łaskiej.
 • 18 sierpnia 2002 - papież Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich poświęcił złote korony przygotowane do koronacji Matki Bożej Łaskiej i Dzieciątka.
 • 2010- rozpoczęcie kompleksowego remontu kolegiaty w ramach programu "Łask-Łodź-Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości - stworzenie trzech centrów idei" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i św Michała Archanioła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.