Klasztor franciszkanów w Łodzi

0

Klasztor franciszkanów w Łodzi (ul. Krasickiego) – franciszkański klasztor katolicki przy ulicy Krasickiego 2a w Łodzi położony jest w pobliżu ulicy Rzgowskiej i kościół Matki Bożej Anielskiej.

To jeden z czterech klasztorów warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Łodzi.

Klasztor, kanonicznie erygowany został 20 maja 1947 przez komisarza generalnego o. Hadriana Leduchowskiego. Mieścił się wtedy w starym drewnianym budynku z 1900 roku, przeznaczonym do rozbiórki.

W 1986 roku rozpoczęto budowę nowego klasztoru na działce przy ul. Krasickiego 2a. Budowa oraz przystosowanie wnętrza trwało aż do 1997 roku. Rozbiórka starego klasztoru przy ul. Krasickiego 1 została dokonano na przełomie 1994-1995 roku.

W kwietniu 1996 roku otwarto w części klasztoru środowiskową kaplicę dla dzieci z biednych i patologicznych rodzin. W 1997 roku odnowiono fasadę kościoła oraz zagospodarowano plac przy kościele.

4 października 1997 roku w obecności ks. abpa Władysława Ziółka, o. prowincjała Józefa Łapińskiego został poświęcony klasztor i Ośrodek Duszpastersko-Charytatywny. W klasztorze ma swoją siedzibę oddział "Radia Niepokalanów".

Klasztor franciszkanów w Łodzi - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.