Kęty

0

Kęty - miasto w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim.

Warto zobaczyć

Kęty, Mickiewicza 4
Kościół św. Jana Kantego w Kętach - kościół w Kętach, znajdujący się w pobliżu kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty i Katarzyny. W miejscu współcześnie istniejącego kościoła św. Jana Kantego początkowo znajdowała się zbudowana w latach 1644-1648 mała i ciemna kaplica.
Synagoga Anszei Emes w Kętach (z hebr. Mężowie Prawdy) – synagoga znajdująca się w Kętach przy ulicy Krakowskiej 2.
Kęty, Kęckie Góry Północne
Cmentarz żydowski w Kętach – został założony w drugiej połowie XIX wieku i zajmuje obszar 0,2 ha. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków. Cmentarz uległ znacznej dewastacji w czasie okupacji hitlerowskiej i okresie PRL.
Kęty, Kazimierza Wielkiego
Synagoga w Kętach – nieistniejąca synagoga, która znajdowała się w Kętach. Synagoga została zbudowana najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX wieku. Podczas II wojny światowej hitlerowcy spalili synagogę. Po zakończeniu wojny nie została odbudowana.
Kęty, Adama Mickiewicza 4
Kościół Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach – kościół parafialny parafii Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, najstarszej w mieście. Barokowy kościół zbudowany w latach 1657-1685, powstały w miejscu dawniejszej drewnianej świątyni z XIII wieku.
Kęty, Cmentarna
Cmentarz komunalny w Kętach – główny cmentarz znajdujący się w Kętach. Założony w 1795, jest jedną z najstarszych pozakościelnych nekropolii w Polsce. Na kęckim cmentarzu znajdują się groby okolicznych właścicieli ziemskich i mieszczan, w tym neogotyckie groby mieszczańskich rodów Kęt.
Kęty, Klasztorna 1
Klasztor Ojców Franciszkanów w Kętach został wybudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Inicjatorem budowy był chorąży krakowski i rycerz chorągwi husarskiej Andrzej z Żydowa Żydowski. Celem jego przedsięwzięcia była w dużej mierze walka z popularnym w tej okolicy kalwinizmem.
Kęty, Rynek 16
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach – muzeum regionalne, w którym gromadzone są eksponaty związane z historią i dawnym życiem codziennym Kęt, militaria, a także dawne elementy warsztatów tkackich, kuśnierskich.