I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika

0

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (Gimnazjum Polskie w Łodzi, I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi) - najstarsza państwowa, polska szkoła średnia w Łodzi.

Czytaj dalej

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (Gimnazjum Polskie w Łodzi, I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi) - najstarsza państwowa, polska szkoła średnia w Łodzi.

Historia

Powstanie szkoły wiąże się ze strajkami uczniów w zaborze rosyjskim w 1905, w wyniku których władze carskie zezwoliły na utworzenie prywatnych szkół z językiem polskim wykładowym. Również w Łodzi grupa inteligencji postanowiła stworzyć polską szkołę średnią. W tym celu został założony Komitet Wspierania utworzenia polskiej szkoły średniej w Łodzi. Pierwsze zebranie odbyło się 5 lipca 1906 roku, podczas którego podpisano akt założenia szkoły. Powstał również Komitet Organizacyjny Polskiej Męskiej Szkoły Średniej, który przekształcił się później w Towarzystwo "Uczelnia", które stało się de facto właścicielem szkoły. Przewodniczącym Komitetu został Ludwik Fankanowski. Rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w Gimnazjum Polskim odbyło się 17 października, a poprzedziła je msza św. w Kaplicy Domu Starców przy Wólczańskiej 51. Pierwsza siedziba szkoły znajdowała się przy ul. Wólczańskiej 55. W 1910 roku szkołę przeniesiono do nowowybudowanego budynku, należącego do Edwarda Heimana, który stał przy ówczesnej ul. Nowo-Cegielnianej, obecnie ulicy Więckowskiego 41. Rok później w Gimnazjum Polskim odbyła się pierwsza matura, którą zdawało sześciu uczniów: Mieczysław Eliasz, Bolesław Fichna, Stanisław Hiller, Roman Pawelczyk, Adolf Tenenbaum i Henryk Wysznacki. W 1919 roku Edward Heiman przekazał budynek szkoły skarbowi państwa. Szkołę upaństwowiono, czyniąc ją pierwszą państwową szkoła średnią w Łodzi, a z inicjatywy ówczesnego dyrektora Jana Czeraszkiewicza patronem szkoły został Mikołaj Kopernik. Z tych względów nazwę szkoły zmieniono z Gimnazjum Polskie na Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. W 1937 roku, w wyniku reformy oświaty z 1932 roku, została przemianowana na I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika. We wrześniu 1939 roku, tuż przed wkroczeniem hitlerowców do Łodzi, dyrektor III Gimnazjum i Liceum im. S. Żeromskiego Jan Marczyński ukrył sztandary obydwu placówek w rodzinnej wsi Prusinów. Od 16 grudnia 1939 roku w okresie okupacji hitlerowskiej, podobnie jak inne placówki oświatowe w Łodzi, szkoła została zamknięta. Podczas wojny znaczący udział w działalności konspiracyjnej mieli harcerze 3 Łódzkiej Drużyny Harcerskiej, powstałej przy szkole w 1915 roku. Organizowali oni tajne nauczanie oraz uczestniczyli w tworzeniu struktur podziemnego harcerstwa. Po wkroczeniu do Łodzi (19 stycznia 1945) wojska radzieckie w gmachu szkoły założyły tymczasowy szpital polowy. Po krótkim czasie opuścili szkołę, dzięki czemu mogła rozpocząć na nowo działalność oświatową. W tym samym jeszcze roku Kazimiera Marczyńska, wdowa po Janie Marczyńskim przywiozła ukryty sztandar Liceum. Na Drugim Zjeździe Wychowanków w październiku 1956 roku podjęto decyzję o utworzeniu przez absolwentów Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi. W 1963 roku Liceum stało się szkołą koedukacyjną. W 1968 roku został wybrany krój mundurka, który obowiązuje do dziś. W 1982 roku ufundowano nowy sztandar Liceum. W 1995 roku budynek szkoły wpisano do rejestru zabytków. 23 i 24 września 2006 roku I LO obchodziło stulecie swojego powstania. W tych dniach odbył się (jak co 5 lat) zjazd absolwentów.

Nazwy szkoły

 • Gimnazjum Polskie w Łodzi (1906-1919),
 • Państwowe Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi (1919-1937),
 • I Państwowe Liceum i Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi (1937-1939 i 1945-1954),
 • XV Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. M. Kopernika w Łodzi (1954-1957),
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi (od 1957)

Osiągnięcia

 • 1996 - I miejsce w rankingu UNESCO, MEN i Komitetów Głównych olimpiad przedmiotowych,
 • 2000 - I miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy",
 • 2002 - I miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika „Perspektywy",
 • 2013 - III miejsce w Polsce w jubileuszowym rankingu wyłaniający 15 najlepszych liceów na 15-lecie miesięcznika „Perspektywy",
 • 2014 - I miejsce w województwie łódzkim w rankingu miesięcznika „Perspektywy",

Odznaczenia

 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1972),

Wychowankowie

Absolwenci

 • Jacek Bierezin
 • Andrzej Borowczyk
 • Michał Fajbusiewicz
 • Jacek Fisiak
 • Tomasz Kacprzak
 • Jerzy Konorski
 • Piotr Krukowski
 • Edmund Piątkowski
 • Sergiusz Ryczel
 • Anna Sarna
 • Jacek Saryusz-Wolski
 • Witold Sobociński
 • Dionizy Smoleński
 • Anita Werner
 • Anna Wesołowska

Uczniowie

 • Stefan Linke - uczeń VIII klasy, śmiertelnie raniony podczas rozbrajania Niemców 11 listopada 1918 r.,

Dyrektorzy

 • 1906-1907 – Erazm Spaczyński (vel Szpaczyński)
 • 1907-1909 – Tomasz Niklewski
 • 1909-1912 – Jan Graczyk
 • 1912-1924 – Jan Czeraszkiewicz
 • 1924-1924 – Jan Lickindorf (p.o.)
 • 1924-1929 – Zdzisław Piekarski
 • 1929-1929 – Władysław Olszewski (p.o.)
 • 1929-1930 – Stanisław Seweryn
 • 1930-1931 – Bronisław Brycki (p.o.)
 • 1931-1939 – Rajmund Bromirski
 • 1939-1945 – zamknięcie szkół polskich w Łodzi
 • 1945-1948 – Lucjan Cieślik
 • 1948-1949 – Bogusława Halicz
 • 1949-1950 – Andrzej Palmęka (p.o.)
 • 1950-1950 – Jerzy Brodecki (p.o.)
 • 1950-1951 – Antoni Kościelak (p.o.)
 • 1951-1952 – Władysław Krupa
 • 1952-1954 – Zygmunt Zakrzewski
 • 1954-1966 – Kazimierz Dobrowolski
 • 1966-1991 – Marian Wolniewicz
 • 1991-2000 – Wiesława Zewald
 • 2000-2010 – Jan Kamiński
 • od 2010 – Ewa Wojciechowska

Zasłużeni nauczyciele

 • prof. Janusz Boisse - nauczyciel geografii, opiekun Szczepu ZHP im. R. Traugutta,
 • prof. Stanisława Hejwowska - nauczycielka chemii,
 • prof. Karol Król - nauczyciel chemii,
 • prof. Henryk Skorek - nauczyciel historii,

I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
E-mail: