Żydowska Szkoła Rzemieślnicza Talmud Tora

0

Żydowska Szkoła Rzemieślnicza „Talmud Tora” – szkoła, w której w latach 1901-1939 uczyła się żydowska młodzież. Mieści się przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi.

Czytaj dalej

Żydowska Szkoła Rzemieślnicza „Talmud Tora” – szkoła, w której w latach 1901-1939 uczyła się żydowska młodzież. Mieści się przy ul. Pomorskiej 46/48 w Łodzi.

Historia

W końcu lat osiemdziesiątych XIX wieku postępowi Żydzi, skupieni w organizacji Talmud Tora, wśród których byli przemysłowcy: Izrael Poznański, Markus Silberstein, Salomon Barciński, Hugo Wulfsohn, Herman Konstadt, Zygmunt Jarociński i Szaja Rosenblatt, podjęli się inicjatywy budowy szkoły rzemiosł.

Pierwszą szkołę Talmud Tora otwarto w 1890 przy ul. Zachodniej 20. Nowy gmach szkoły, przy ul. Średniej 46/48 (obecnie Pomorskiej), ufundowali małżonkowie Berta i Zygmunt Jarocińscy, którzy w ten sposób uczcili 50-lecie związku małżeńskiego.

Budynek wybudowano w latach 1900-1901 według projektu Gustawa Landau-Gutentegera. „Talmud Tora” została założona przez działające w XIX wieku Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności dla młodzieży żydowskiej. W latach 1901-1939 młodzież żydowska uczyła się tu tkactwa, mechaniki i nauk humanistycznych. Z okazji inauguracji szkoły Jarocińscy ofiarowali dodatkowo 5 tys. rubli, fundując stypendium ich imienia.

Do dziś nie przetrwała cała bryła budynku, nie zachował się zdobiony dach. Po II wojnie światowej dobudowano czwartą kondygnację, niszcząc pierwotny wygląd górnej części gmachu. Obecnie w budynku mieści się Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

Jednym z dyrektorów szkoły był Jan Kirszrot.


Żydowska Szkoła Rzemieślnicza Talmud Tora - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.