Gmina Szczurowa

0

Gmina Szczurowa - gmina wiejska w powiecie brzeskim, w województwie małopolskim.

Warto zobaczyć

Dwór w Dołędze – drewniana siedziba wiejska w miejscowości Dołęga wzniesiona w połowie XIX wieku. Posiada typowe cechy dworu polskiego, jest zbudowany na planie podkowy. Związany z powstaniem styczniowym, oraz operacjami Most II i Most III z czasów II wojny światowej.
Szczurowa, Rynek 10
Telefon: +48146714646
Cmentarz wojenny nr 319 - Uście Solne – cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Franza Starka znajdujący się we wsi Uście Solne w powiecie brzeskim, w gminie Szczurowa. Jeden z ponad 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.
Cmentarz wojenny nr 265 – Rudy Rysie – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu VIII Brzesko.