Gmina Dębno

0

Gmina Dębno - gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie brzeskm.

Warto zobaczyć

Zamek w Dębnie – późnogotycka budowla wzniesiona w latach 1470-1480 przez kanclerza wielkiego koronnego, kasztelana krakowskiego Jakuba z Dębna.
Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki – gotycki kościół parafialny w Dębnie w powiecie brzeskim, zbudowany na przełomie XV i XVI wieku.
Kaplica grobowa Jastrzębskich – kaplica znajdująca się w pobliżu głównego wejścia na cmentarz parafialny w Dębnie. Powstała w 1906 roku z fundacji Marii Dębińskiej z rodziny Jastrzębskich. Została wzniesiona w stylu neogotyckim według projektu architekta Jana Sas-Zburzyckiego.
Cmentarz wojenny nr 281 - Dębno – cmentarz z I wojny światowej znajdujący się we wsi Dębno w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Dębno. Jest jednym z 400 zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych zbudowanych przez Oddział Grobów Wojennych C. i K.