Gmina Niemodlin

0

Gmina Niemodlin - gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie opolskm.

Warto zobaczyć

Bory Niemodlińskie – największy kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry obejmujący powierzchnię 480 km² cennych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych.
Zamek w Niemodlinie – późnorenesansowa budowla, rezydencja książąt opolskich, niemodlińskich i strzeleckich. Po 1740 późnobarokowy pałac.
Rezerwat przyrody "Złote Bagna” – rezerwat o powierzchni 33,17 ha. w pobliżu miejscowości Szydłów, powołany został 19 lipca 2001 roku, mocą rozporządzenia Wojewody Opolskiego. Przedmiotem ochrony jest mało zniekształcone torfowisko wysokie z ciekawą szatą roślinną oraz bogatą awifauną.
Rezerwat przyrody Dębina — rezerwat przyrody na terenie leśnym w rejonie wsi Głębocko i Kopice nad rzeką Nysa Kłodzka, utworzony z dniem 10 stycznia 2000 roku decyzją Wojewody Opolskiego. Powierzchnia chronionego obszaru wynosi 58,95 ha.
Rezerwat przyrody "Kokorycz" – rezerwat leśny o powierzchni 41,30, ha położony na terenie Leśnictwa Głębocko Nadleśnictwa Tułowice, w granicach gminy Grodków. Powstał na mocy rozporządzenia Wojewody Opolskiego z dnia 21 stycznia 2000 roku.
Kościół pod wezwaniem Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowcu Śląskim – kościół filialny należący do parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie, w Dekanacie Niemodlin.
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niemodlinie
Kościół Trójcy Świętej – rzymskokatolicki kościół parafialny położony jest przy ulicy Niemodlińskiej 83 w Graczach. Kościół należy do parafii Trójcy Świętej w Graczach w dekanacie Niemodlin, diecezji opolskiej.
Kościół Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny - rzymskokatolicki kościół filialny położony w miejscowości Krasna Góra w gminie Niemodlin, powiecie opolskim, województwie opolskim. Kościół należy do parafiiśw. Mikołaja w Grabinie, w dekanacie Skoroszyce, diecezji opolskiej.