Cerkiew św. Michała Archanioła

0

Cerkiew pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Orli – prawosławna cerkiew parafii św. Jana Teologa w Orli. Należy do dekanatu Bielsk Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Świątynia znajduje się przy ulicy Kleszczelowskiej.

Cerkiew została wybudowana w 1797 jako świątynia unicka. Posiada konstrukcję zrębową, szalowaną. Część środkowa (nawowa) na planie ośmioboku, z dwiema niższymi panomarkami (zakrystiami) w części wschodniej, od zachodu pritwor (kruchta). Świątynia ma układ trójnawowy. Po rozebraniu w 1979, została zrekonstruowana w 1981.

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 26 października 1966 pod nr 239.

Cerkiew św. Michała Archanioła - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.