Toruń - Parki

Park Tysiąclecia – park w Toruniu, na Stawkach, usytuowany na przedpolu fortu Przyczółek Mostowy. Przez park płynie Struga Wielanda.
Toruń, Bydgoskie Przedmieście
Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - od północy ograniczony ulicą Bydgoską, od południa Martówką, od zachodu ulicą Przybyszewskiego, od wschodu ulicą Konopnickiej. Jeden z najstarszych publicznych parków miejskich w Polsce.