Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

0

Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach - to sanktuarium maryjne znajdujące się we wsi Czastary w diecezji kaliskiej.

Czytaj dalej

Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach - to sanktuarium maryjne znajdujące się we wsi Czastary w diecezji kaliskiej.

Historia

Pierwszy drewniany kościół pw. Narodzenia NMP został w 1754 roku odbudowany przez księcia Aleksandra Sułkowskiego. W kościele tym było pięć ołtarzy, między innymi w południowej kaplicy z obrazem Narodzenia NMP, uważanym za słynący łaskami. Kościół ten w 1845 spalił się.

Na jego miejscu zbudowany został w 1847 roku obecny kościół murowany z cegły, trójnawowy, w stylu klasycystycznym. Fundatorem był właściciel wsi Parcice Leopold Trepka po konwersji z kalwinizmu na katolicyzm. Kościół ten 11 października 1886 roku konsekrował biskup kujawski Aleksander Bereśniewicz. Odpust 8 września ściągał zawsze wielu wiernych, także z okolicznych parafii.

W 1903 roku ksiądz proboszcz Apolinary Kukowski zakupił nowy obraz Matki Bożej Częstochowskiej do głównego ołtarza, który znajduje się na nim do dziś. W czasie II wojny światowej Niemcy zamienili kościół na spichlerz a zakrystię na areszt. Obok świątyni stoi murowana organistówka z 1. poł. XX w., w której podczas okupacji hitlerowskiej była siedziba posterunku żandarmerii i miejsce kaźni. Łańcuchy i kajdany przetrwały do dziś i są eksponowane we wnętrzu świątyni.

Po wojnie pierwszy proboszcz ks. Mieczysław Piega odnowił obraz. Do roku 1953 odpusty 8 września odbywały się bez większych przeszkód. W następnych latach władze Polski Ludowej utrudniały wiernym przybycie do Czastar na odpust.


Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
Nazwa oficjalna: 
Sanktuarium Narodzenia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czastarach