Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

0

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku – kościół Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, położony na osiedlu Białostoczek przy ul. Radzymińskiej 1 erygowany w 1984 r.

Świątynia w Białymstoku jest jednym z dziewięciu sanktuariów należących do Archidiecezji białostockiej.

  1. ↑ Oficjalna strona Archidiecezji Białostockiej. Sanktuaria.
Czytaj dalej

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku – kościół Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, położony na osiedlu Białostoczek przy ul. Radzymińskiej 1 erygowany w 1984 r.

Świątynia w Białymstoku jest jednym z dziewięciu sanktuariów należących do Archidiecezji białostockiej.

Historia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

We wrześniu 1980 r. powstała samodzielna placówka duszpasterska Św. Rodziny, wydzielona z terenu parafii Wniebowzięcia NMP. W dniu 22 grudnia 1981 r. w „Planie przestrzennym zagospodarownia miasta Białegostoku” zapisano (ujęto) teren dodatkowy pod budowę kościoła na oś. Białostoczek. W związku z zaistniałą sytuacją w roku 1982 powstała parafia Św. Rodziny z siedzibą przy ul. Ogrodowej wydzielona z parafii Wniebowzięcia NMP i dodatkowo z parafii św. Rocha.

W 1982 r. ogłoszono konkurs na projekt nowego kościoła filialnego na oś. Białostoczek. Konkurs wygrał projekt mgr inż. Andrzeja Nowakowskiego z Białegostoku i mgr inż. Janusza Pawłowskiego z Olecka. W dniu 27 kwietnia 1984 r. poświęcony został teren pod budowę kościoła, a 17 maja parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła i budynku katechetycznego. We wrześniu 1986 r. został oddany do użytku budynek katechetyczny, a 22 grudnia 1986 r. biskup Edward Kisiel poświęcił dolny kościół Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej. W związku z tym, że nowo powstała parafia nie dysponowała mieszkaniami dla księży, w roku 1988 rozpoczęto budowę plebanii. W dniu 30 listopada 1988 doczesne szczątki sługi Bożego ks. Michała Sopoćki zostały przeniesione z cmentarza farnego i zostały umieszczone w specjalnej krypcie w dolnym kościele – Sanktuarium. W dniu 24 czerwca 1990 r. nastąpił podział parafii Świętej Rodziny i erygowano nową parafię Miłosierdzia Bożego obejmująca teren osiedla Białostoczek.

Ks. abp Stanisław Szymecki – Ordynariusz archidiecezji białostockiej w dniu 21 listopada 1993 r., poświęcił obraz i umieścił relikwie św. Siostry Faustyny w dolnym kościele – aktualnie znajdują się w przenośnym relikwiarzu. Ksiądz Michał Sopoćko był spowiednikiem św. Faustyny, a także orędownikiem kultu Miłosierdzia Bożego. Doniosłym wydarzeniem w życiu sanktuarium, była rekonstrukcja Ołtarza Papieskiego, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas wizyty w Białymstoku w roku 1991 i usytuowanie go przy kościele Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości z udziałem władz miejskich, duchowieństwa i licznie zebranych wiernych odbyły się 5 czerwca 1996 r. w 5 rocznicę przyjazdu Ojca Świętego do Białegostoku. Od tego dnia codziennie przy Ołtarzu Papieskim o godz. 21:00 odbywa się Apel Jasnogórski. Konsekracja świątyni odbyła się w czasie uroczystej Eucharystii w dniu 30 września 2007 r., której przewodniczył ks. abp Metropolita białostocki Edward Ozorowski.

28 września 2008 na terenie świątyni – sanktuarium odbyła się uroczysta beatyfikacyjna Msza św., której przewodniczył abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, w czasie której odczytał list Ojca Św. Benedykta XVI ogłaszający ks. Michała Sopoćkę błogosławionym. Również Papież Benedykt XVI podczas audiencji w Castel Gandolfo nawiązał w języku polskim do tej uroczystości. Proces beatyfikacyjny ks. Sopoćki, rozpoczęty w roku 1987 na szczeblu diecezjalnym, trwał do 1993 r. Postulatorem procesu był ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz. Ustanowione święto patronalne przypadać będzie 15 lutego, czyli w dniu jego śmierci. Homilię wygłosł kard Stanisław Dziwisz. Zabierając głos ks. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, metropolita mińsko-mohylewski, który określił ks. Michała Sopoćko mianem „Patrona trojga narodów – Białorusi, Litwy i Polski”. Natomiast Kardynał Audrys Bačkis metropolita wileński stwierdził, że:

Dzisiaj cały Lud Boży raduje się z okazji beatyfikacji księdza Michała Sopoćki. Raduje się Kościół w Wilnie i Kościół w Białymstoku – oba te miasta w czasach księdza Sopoćki należały do jednej diecezji.”

Władze kościelne reprezentował prymas Polski kardynał Józef Glemp w asyście około 100 biskupów z całej Polski. Ze strony władz świeckich w uroczystości beatyfikacyjnej wzięli udział: Prezydent RP – Lech Kaczyński, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie – Ryszard Kaczorowski, Marszałek Sejmu – Bronisław Komorowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W Sanktuarium znajdują miejsce diecezjalne akcje i duszpasterstwa, takie jak Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego, Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Dom Rekolekcyjny Ruchu Światło-Życie, Wspólnota AA, Poradnictwo Rodzinne. Z inicjatywy parafian oraz działaczy sportowych wywodzących się z parafii, działa też Katolicki Klub Sportowy „Białostoczek”. Planowana jest budowa parkingu i domu pielgrzyma.

Historia kultu

Według religii katolickiej miłosierdzie Boga objawiło się w akcie stworzenia świata, a później także z miłości do Adama i Ewy, mimo że tę miłość odrzucili. Prostej, niewykształconej, ale bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy Jezus Chrystus powierzył misję: orędzie Miłosierdzia skierowane do całego świata. 22 lutego 1931 r. św. Faustyna miała wizję, w której został ukazany wizerunek miłosiernego Jezusa, a opisała je w swoim dzienniczku na stronie 47:

Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.”

Wielkimi orędownikami kultu Miłosierdzia Bożego byli św. Faustyna Kowalska, którą 30 kwietnia 2000 r. kanonizował Jan Paweł II i beatyfikowany 28 września 2008 r. ks. Michał Sopoćko.

Formy kultu

  1. Święto Miłosierdzia Bożego
  2. Koronka do Miłosierdzia Bożego
  3. Godzina Miłosierdzia
  4. Obraz Jezusa Miłosiernego
  5. Szerzenie czci miłosierdzia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.