Powiat włoszczowski - Kościoły

Strony

Parafia Świętej Małgorzaty w Moskorzewie – parafia rzymskokatolicka w Moskorzewie (diecezja kielecka, dekanat szczekociński). Erygowana w 1334. Mieści się pod numerem 182. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Secemin, Kościelna 3
Kościół świętej Katarzyny i świętego Jana Apostoła w Seceminie – rzymskokatolicki kościół parafialny mieszczący się w dawnym mieście, obecnie wsi gminnej Secemin, w województwie świętokrzyskim. Należy do dekanatu koniecpolskiego diecezji kieleckiej.
Oleszno, Kielecka 6
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie – parafia rzymskokatolicka w Olesznie. Erygowana w 1643 roku. Należy do dekanatu włoszczowskiego diecezji kieleckiej.
Kurzelów, Henryka Sienkiewicza 3
Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP ufundowana około 1360 roku z inicjatywy arcybiskupa Jarosława Bogoria Skotnickiego; zastosowane ciekawe rozwiązanie architektoniczne (sklepienie opiera się na jednym filarze); gotycka chrzcielnica z 1414; obok kościoła drewniana dzwonnica z przełomu XVII i XVIII wieku.
Krasocin, KsiędzaTeodora Urbańskiego 5
Kościół parafialny pw. św. Doroty i św. Tekli w Krasocinie - kościół budowany w latach 1853-1856. Pod względem architektonicznym jest to przykład bardzo opóźnionego i uproszczonego klasycyzmu.
Czarnca, Stefana Czarnieckiego 26
Kościół wczesnobarokowy pw.
Ruiny kościoła na górze św. Michała, wykazują podobieństwo do późnogotyckich prowincjonalnych kościołów malopolskich, głównie tych budowanych pod koniec XVI w.
Włoszczowa, Partyzantów 3
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włoszczowie – kościół z XVII wieku, rozbudowany w XIX.
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie - drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, ufundowany przez Antoniego i Karola Bystrzonowskich i wzniesiony w 1745 roku. Został rozbudowany w roku 1901. Jest to budowla jednonawowa.
Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła. Parafia powstała najprawdopodobniej na przełomie XV i XVI wieku, należała kiedyś do archidiakonatu kurzelowskiego. Według Liber beneficiorum Jana Łaskiego w Stanowiskach znajdował się kościół parafialny murowany z kamienia, pod wezwaniem Św.
Zbór kalwiński w Łapczynej Woli – ruiny zboru kalwińskiego, znajdujące się w Łapczynej Woli, w gminie Kluczewsko, w powiecie włoszczowskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego.
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żeleźnicy – jedna z 8 parafii dekanatu przedborskiego diecezji radomskiej.

Strony