Powiat krośnieński - Kościoły

Strony

Parafia wojskowa pw. Świętego Marcina w Krośnie Odrzańskim znajduje się w dekanacie Śląskiego Okręgu Wojskowego w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Obecnie jej proboszczem jest ppłk o. Edward Olech OP. Erygowana 21 stycznia 1993. Mieści się przy ulicy Piastów.
Gubin, Młyńska
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gubinie - jedna z trzech rzymskokatolickich parafii w mieście Gubin, należąca do dekanatu Gubin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 1 grudnia 1990. Obsługiwana przez księży diecezjalnych.
Gubin, Długa 2a
Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie - jedna z trzech rzymskokatolickich parafii w mieście Gubin, należąca do dekanatu Gubin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 15 sierpnia 1995 . Obsługiwana przez księży diecezjalnych.
Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim – rzymskokatolicki kościół parafialny w Krośnie Odrzańskim, w województwie lubuskim. Należy do dekanatu Krosno Odrzańskie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Kościół Trójcy Świętej w Gubinie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Gubinie, w powiecie krośnieńskim, w województwie lubuskim. Należy do dekanatu Gubin diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Mieści się przy ulicy Królewskiej.
Parafia Miłosierdzia Bożego w Dychowie – parafia rzymskokatolicka, położona w dekanacie Krosno Odrzańskie, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 25 stycznia 1995.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Bobrowicach – rzymskokatolicki kościół parafialny w Bobrowicach, w gminie Bobrowice, w powiecie krośnieńskim, w województwie lubuskim. Należy do dekanatu Krosno Odrzańskie.
Kościół Świętej Rodziny w Sękowicach – katolicki kościół filialny zlokalizowany w Sękowicach (gmina Gubin).
Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy – parafia rzymskokatolicka, położona w dekanacie Krosno Odrzańskie, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 28 czerwca 1957.

Strony