Zielona Góra - Kościoły

Zielona Góra, Chynów, Chynowska 1
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra – św. Jadwigi, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 16 października 1984.
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze został zbudowany w latach 1746-1748 na planie krzyża.
Zielona Góra, Kazimierza Wielkiego 11
Ewangelicki Kościół Jezusowy, dawny staroluterański kościół Chrystusowy przy Placu Bohaterów w Zielonej Górze.
Konkatedra św. Jadwigi w Zielonej Górze - kościół ufundowany w II poł. XIII w. przez księcia Konrada I głogowskiego poświęcony św. Jadwidze (skądinąd babce fundatora), ukończony w 1294 przez Henryka Głogowczyka, syna Konrada; sam fundator został pochowany w obrębie świątyni.
Kościół pw. Najświętszego Zbawiciela – wzniesiony w Zielonej Górze z fundacji Georga Beuchelta i jego siostry Liddy.
Zielona Góra, Pieniężnego 25b
Kościół Najświętszej Maryi Królowej Polski w Zielonej Górze – świątynia Kościoła Polskokatolickiego w RP, znajdująca się na terenie diecezji wrocławskiej w dekanacie lubuskim. Jest to dawna kaplica staroluterańska przy placu dra Pieniężnego (dawniej Neustadtstraße).
Kościół św. Alberta Chmielowskiego – murowany kościół rzymskokatolicki w Zielonej Górze w parafii św. Alberta Chmielowskiego
Zielona Góra, Partyzantów 6
Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja w Zielonej Górze – prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Zielona Góra diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Świątynia mieści się przy ulicy Partyzantów 6.
Zielona Góra, Gabriela Boduena 1
Cerkiew Opieki Matki Bożej w Zielonej Górze – cerkiew greckokatolicka w Zielonej Górze, w województwie lubuskim. Jest to nowoczesna świątynia wybudowana w latach 2007-2008. Wewnatrz znajduje sie współczesny ikonostas. Mieści się przy ulicy Boduena.
Zielona Góra, Szosa Kisielińska 3
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zielonej Górze – zbór adwentystyczny w Zielonej Górze, należący do okręgu wielkopolskiego diecezji zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Zielonogórski zbór adwentystyczny został założony w 1904 r.
Zielona Góra, Osiedle Kaszubskie 7
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze - rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra - św. Jadwigi, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 26 sierpnia 1989 roku. Przy parafii działa Centrum Formacji Jana Pawła II.
Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia w dekanacie Zielona Góra – Ducha Świętego, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Erygowana w 1994 roku przez ówczesnego biskupa Adama Dyczkowskiego.
Kościół św. Urbana I – murowany kościół rzymskokatolicki w Zielonej Górze w parafii św. Urbana I. Od 2009 kościół parafialny, od 2010 kościół patronalny Zielonej Góry.
Zbór Kościoła Zielonoświątkowego „Emaus” w Zielonej Górze – zbór Kościoła Zielonoświątkowego w RP znajdujący się w Zielonej Górze, przy ulicy Długiej 8a. Należy do Okręgu zachodniowielkopolskiego.
Parafia Świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra – Ducha Świętego, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce.
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 24 czerwca 1980.
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 3 maja 1974.
Parafia Ducha Świętego w Zielonej Górze - rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra - Ducha Świętego, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce, erygowana 16 października 1984.
Zielona Góra, Jana Kilińskiego 5
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze – rzymskokatolicka parafia, położona w dekanacie Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, metropolii szczecińsko-kamieńskiej w Polsce. Erygowana 14 sierpnia 1999.