Powiat bielski - Pałace

Pałac Habsburgów w Bestwinie - wybudowany w miejscowości Bestwina.
Pałac Kotulińskich – pałac znajdujący się w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Zamkowej.
Jaworze, Pałacowa 1
Pałac w Jaworze - wybudowany w 1793 r. w miejscowości Jaworze.